Universal Postal Union, UPU

LVM044:00/2020 Organ

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM044:00/2020

Ärendenummer VN/15588/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 26.6.2020 – 27.8.2021

Datum för tillsättande 26.6.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Kontaktperson
Sini Wirén, Yksikön johtaja
tel. +358 295 342 532
[email protected]

Mål och resultat

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

Sammandrag

Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) kongressin kansallinen valmisteluryhmä

Utgångspunkter

UPU:n 27. kongressi oli tarkoitus järjestää elokuussa 2020 Norsunluurannikolla. COVID-19 viruksen leviämisestä johtuen kongressia on jouduttu siirtämään. UPU:n hallinnollinen elin International Bureau ilmoittaa kongressin uudet päivämäärät, kun kongressi voidaan järjestää turvallisesti.

Kongressi järjestetään joka neljäs vuosi ja se toimii UPU:n ylimpänä päätöksentekoelimenä. Kongressissa käsitellään ja hyväksytään liiton sopimukset, päätetään talous- ja budjettiasiat, valitaan liiton pääjohtaja ja varapääjohtaja sekä valitaan jäsenet toimeenpaneviin neuvostoihin (Council of Administration & Postal Operations Council). On hyvä huomioida, että Maailman postiliitossa EU ei ole yhtenäinen jäsen, vaan kaikki EU-maat äänestävät kongressissa itsenäisesti parhaakseen katsomallaan tavalla.

Ytterligare uppgifter