Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Paasikivi

27.5.1918 - 27.11.1918

 • Viceordförande för senaten

 • Chef för expeditionen för utrikesärendena

 • Chef för justitieexpeditionen

 • Chef för civilexpeditionen

 • Biträdande chef för civilexpeditionen

 • Chef för militieexpeditionen

 • Föreståndare för finansexpeditionen

 • Chef för kyrko och undervisningsexpeditionen

 • Chef för jordbruksexpeditionen

 • Biträdande chef för jordbruksexpeditionen

 • Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena

 • Chef för handels och industriexpeditionen

 • Chef för socialexpeditionen

 • Chef för livsmedelsexpeditionen

 • Senator utan portfölj

Uppgifter

Regeringsdagar 185

Regeringen 2


Partifördelning på utnämningsdagen

 • Nuorsuomalaiset 6
 • Suomalainen puolue 5
 • Maalaisliitto 2
 • Svenska folkpartiet 1
 • ammatti/virkamies 1

Hallitusohjelma

Tidigare regeringen

Svinhufvud 27.11.1917 - 27.5.1918

Alla regeringar