Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Sunila II

21.3.1931 - 14.12.1932

Uppgifter

Regeringsdagar 635

Regeringen 19


Partifördelning på utnämningsdagen

  • Maalaisliitto 6
  • Samlingspartiet 4
  • Svenska folkpartiet 2
  • Edistyspuolue 1

Hallitusohjelma

Tidigare regeringen

Svinhufvud II 4.7.1930 - 21.3.1931

Alla regeringar