Regeringar och ministrar sedan 1917

Du kan bläddra i uppgifterna enligt regeringens namn, mandatperiod, antalet regeringsdagar, statsministerns parti eller typ av regering (majoritets-, minoritets- eller tjänstemannaregering). Ministrarna kan ordnas enligt namn, parti eller sammanräknade ministerdagar. Uppgifterna omfattar Finlands regeringar under självständighetstiden.

Justitieminister Leena Meri

Sannfinländarna

Justitieministeriet

Justitieminister Leena Meri leder justitieministeriet. Minister Meri behandlar ärenden som ankommer på justitieministeriet, med undantag för ärenden som gäller Ålands självstyrelse, som sköts av kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen. 

Personporträtt

Leena Meri är född den 12 april 1968 i Helsingfors, där hon tillbringade sin barndom och ungdom. 

Meri tog studenten vid Töölön yhteiskoulu 1987 och blev  juris magister vid Helsingfors universitet 2000. Hon gjorde sin pro gradu-avhandling om familje- och arvsrätt under rubriken ”Jäämistösuunnittelu ja uusperhe”. Meri auskulterade vid Riihimäki tingsrätt och beviljades vicehäradshövdingstitel 2003.

Meri har varit riksdagsledamot sedan 2015. Hon var ordförande för den sannfinländska riksdagsgruppen 2017–2019. 

Meri var ordförande för riksdagens lagutskott 18.6.2019–20.6.2023. Hon valdes till Sannfinländarnas första vice ordförande i augusti 2021.

Meri, som nuförtiden bor i Hyvinge, är också aktiv inom kommunalpolitiken. Hon har varit stadsfullmäktigeledamot i Hyvinge sedan 2013 samt ledamot och vice ordförande i stadsstyrelsen i Hyvinge 2013–2023.

Före hon gick med i politiken har hon gjort en mångsidig juristkarriär, bland annat som häradsskrivare och föredragande vid hovrätten och försäkringsdomstolen samt som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Meri har också haft en egen advokatbyrå.

Meri är djurkär och har två rescuehundar. Hon äger också en andel i en finnhäst.

Personalia

Riksdagsledamot
Sannfinländarna
Födelsedatum och födelseort: 12.4.1968 Helsingfors
Hemort: Hyvinge

Justitieminister 20.6.2023 -

Minister sammanlagt 391 dagar
Tidigare ministeruppgifter

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
leenameri.fi

perussuomalaiset.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Statssekreterare

  • Orpo - Makkonen, Teija 29.6.2023 -

Kontaktinformation