FI SV EN

Mika Lintilä blir näringsminister

Statsrådets kommunikationsavdelning 29.12.2016 14.41 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.54
Pressmeddelande 581/2016

Republikens president utnämnde torsdagen den 29 december riksdagsledamot Mika Lintilä till näringsminister. Samtidigt befriade presidenten Olli Rehn från uppdraget som näringsminister.

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 29 december beslutades om ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare samt om ministerutskottens och ekonomiska rådets sammansättning. Dessutom beslutade statsrådet att sända en skrivelse om minister Lintiläs bindningar till riksdagen. Näringsminister Mika Lintilä avlade tjänste- och domareden när sammanträdet inleddes.

Statssekreterare Jari Partanen utsågs att fortsätta som centerministrarnas statssekreterare.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, statsrådets kansli

Minister Lintiläs personalia 

Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare 

Ministerutskotten

Ministerarbetsgrupperna