Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade Storbritanniens utträdesprocess och avskaffandet av sommartid

Statsrådets kommunikationsavdelning
1.2.2019 9.44
Pressmeddelande 63/2019

Vid sitt möte fredagen den 1 februari diskuterade EU-ministerutskottet beredskap inför Storbritanniens eventuella avtalslösa utträde ur EU och avskaffandet av sommartid.

EU-ministerutskottet fick en lägesrapport om beredskapsåtgärder i anslutning till Storbritanniens utträdesprocess. Förberedelserna för Storbritanniens eventuella avtalslösa utträde fortsätter både på EU-nivå och på nationell nivå inom olika sektorer. I Finland är det på ministeriernas ansvar att informera om beredskapsåtgärderna inom sitt förvaltningsområde. Den omedelbara nationella beredskapsåtgärden i Finland är att stifta en separat lag som tryggar uppehållsrätten för brittiska medborgare för viss tid.

Ministerutskottet preciserade också Finlands ståndpunkt i fråga om avskaffandet av sommartid. Den bästa lösningen enligt Finland är att permanent tillämpa vinter- eller normaltid (UTC +2). Finland utesluter ändå inte andra tidszoner i det fall att ståndpunkten behöver bedömas på nytt när förhandlingarna framskrider. Finland syftar till att undvika en situation där Europa splittras i många olika tidszoner. Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag om att avskaffa tidsomställningen i september 2018. Enligt planerna kan man avstå från att ställa om klockan enligt årstid tidigast 2021. Det slutliga beslutet om vilken tid som permanent ska följas i Finland fattas av riksdagen i samband med antagandet av lagen om genomförande av direktivet. Medborgare, intressegrupper och experter på hälsoområdet har hörts på bred bas för att fastställa Finlands preliminära ståndpunkt i frågan.

EU-ministerutskottet behandlade också Finlands ståndpunkter inför det informella mötet mellan justitie- och inrikesministrarna i Bukarest i Rumänien den 7–8 februari.

Inrikesministrarna kommer att diskutera fördjupandet av samarbetet inom terrorismbekämpning samt digitaliseringens effekter på brottsbekämpning och polissamarbete. Också diskussionen om EU:s migrations- och asylpolitik fortsätter vid det informella mötet.

Justitieministrarna kommer att diskutera hur framtiden för EU:s civilrättsliga och straffrättsliga samarbete ser ut. I bakgrunden till diskussionen ligger förberedelserna för unionens kommande lagstiftningscykel och påverkan på den nästa kommissionens program. Framtidsdiskussionen är av särskild betydelse med tanke på Finlands EU-ordförandeskap som inleds den 1 juli.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen