Hoppa till innehåll

EU-ministerutskottet: Finland arbetar för att slopa sommartid

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 26.1.2018 8.54 | Publicerad på svenska 26.1.2018 kl. 15.45
Pressmeddelande 33/2018

EU-ministerutskottet fastställde att Finland ska inleda arbetet för att slopa EU:s gemensamma arrangemang med sommartid. För att sommartiden ska kunna slopas måste kommissionen lägga fram ett initiativ om upphävande eller ändring av EU:s sommartidsdirektiv. Till att börja med kommer Finland att utreda de övriga medlemsstaternas och Europaparlamentets syner på frågan. Dessutom skyndar Finland på kommissionen för att den ska lämna en utredning om sommartiden och effekterna av att ställa om klockan. Särskilt med tanke på fungerande trafik är det viktigt att EU agerar i frågan i enad front. Ett medborgarinitiativ om att slopa sommartiden har lämnats in i Finland och frågan har också diskuterats i Europaparlamentet.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet (jordbruk och fiske) den 29 januari
  • Allmänna rådet (artikel 50) den 29 januari
  • Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna den 31 januari–den 2 februari

Rådet för jordbruk kommer att diskutera unionens framtida gemensamma jordbrukspolitik. Finland anser att den gemensamma jordbrukspolitiken ger mervärde genom att trygga matsäkerheten i EU, skäliga inkomster för jordbrukare, skäliga konsumentpriser och en fungerande inre marknad. Genom EU:s gemensamma åtgärder är det också möjligt att svara mot miljö- och klimatutmaningar och utveckla landsbygdsregionerna på ett balanserat sätt.

Allmänna rådet, som sammanträder utan Storbritannien, får av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier en lägesrapport om brexitförhandlingarna. Rådet kommer dessutom att godkänna de förhandlingsriktlinjer som lämnas till kommissionen i fråga om övergångsperioden mellan Storbritanniens utträde ur EU i mars 2019 och landets relation till EU i framtiden.  

Konkurrenskraftsministrarna kommer att diskutera målen för den europeiska industripolitiken och frågor som gäller forsknings- och innovationspolitik.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli