Hoppa till innehåll

Regeringens riktlinje: Resor i hemlandet möjliga bara hälso- och säkerhetsanvisningarna beaktas

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.5.2020 17.37 | Publicerad på svenska 29.5.2020 kl. 19.41
Pressmeddelande 371/2020

Från och med idag får man resa inom landet, så länge säkerhetsanvisningarna som gäller coronavirusepidemin iakttas. Det är viktigt att såväl resenärer som företag inom resebranschen förbinder sig till åtgärderna för att förebygga smittspridning. Regeringen fattade beslut om ärendet genom ett skriftligt förfarande fredagen den 29 maj.

”Det är ett förnuftigt beslut att öppna för turism i hemlandet. Som minister med ansvar för turism tycker jag att det är viktigt att vi får igång resandet och ekonomin i Finland igen, givetvis på säkerhetens villkor. Resebranschen har lidit mycket av coronakrisen och vi kan underlätta situationen genom att tillåta resande inom landet. Eftersom epidemin inte ännu är över vädjar jag till alla resenärer och företagare inom branschen, att vi alla ska göra vad vi kan för att upprätthålla en trygg turism”, säger näringsminister Mika Lintilä. 

Resor inom hemlandet bedöms inte under de rådande förhållandena märkbart öka risken för att sjukdomen sprids eller orsaka överbelastning inom hälso- och sjukvården, inte heller i de områden som tar emot mycket turister. Vi måste emellertid förbereda oss på plötsliga regionala förändringar och på att risknivån kan stiga lokalt.

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet utarbetat anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt. Anvisningarna träder i kraft omedelbart. Företagen inom resebranschen och resenärerna ansvarar för att anvisningarna följs och tillämpas.

Undvik att resa sjuk och var noga med hygienen

I anvisningarna framhålls att man ska undvika alla resor om man är sjuk. Om några symptom uppträder ska du omedelbart kontakta den lokala hälsovården. Personer som hör till en riskgrupp ska gärna diskutera sina resplaner med sin läkare.

Undvik onödig fysisk kontakt och var noga med handtvätt och med hygienen när du hostar. Företag inom resebranschen ska fästa särskild uppmärksamhet vid städningen, ha tillräcklig beredskap och utbilda sin personal. Om det uppdagas coronafall inom ett reseföretag är det den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet där resenären eller företaget befinner sig, som ansvarar för smittspårningen.

Arbets- och näringsministeriet har också i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och företrädare för turismnäringen sammanställt nationella hälso-, hygien- och säkerhetsanvisningar för resenärer och företag inom branschen. I anvisningarna beaktas också de rekommendationer och riktlinjer för gradvis och säker återgång till resande inom Europa, som ingår i det turism- och transportpaket som Europeiska kommissionen lade fram den 13 maj.

Den 6 maj 2020 fattade statsrådet ett principbeslut om en hybridstrategi för hantering av coronakrisen. Principbeslutet utgår från att Finland tillsvidare har lyckats väl med att tygla epidemin, vilket gör det möjligt att stegvis övergå till nästa fas i hanteringen av epidemin. Hybridstrategin innebär en kontrollerad övergång från omfattande restriktioner till allt mer riktade åtgärder. Finland avråder fortsättningsvis från utlandsresor som inte är nödvändiga.

Ytterligare information: Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 72 13, Ida Müller, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 033 och Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 744