Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Tre av fyra känner sig tryggare efter att Finland gick med i Nato

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.5.2023 14.12 | Publicerad på svenska 10.5.2023 kl. 15.41
Pressmeddelande

Tre av fyra upplever att Finlands medlemskap i försvarsalliansen Nato har stärkt deras trygghetskänsla, visar statsrådets kanslis Medborgarpulsen-enkät.

Mest har trygghetskänslan ökat i de äldre åldersgrupperna och något mer bland män än bland kvinnor.
Endast fem procent uppger att de känner sig mindre trygga efter att Finland gick med i Nato.

Ungefär fyra av fem uppger att de litar på Nato antingen ganska mycket eller mycket. Två av tre litar på Europeiska unionen antingen ganska mycket eller mycket.

Det var första gången som Medborgarpulsen innehöll frågor om förtroendet för Nato och EU.

Förtroendet för demokratin fortsatt starkt efter riksdagsvalet

Förtroendet för demokratin har inte förändrats efter vårens riksdagsval. Mer än fyra av fem är minst ganska nöjda med hur demokratin fungerar i Finland.

Förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat redan i två års tid och är nu lägre än någonsin under den tid då Medborgarpulsen-enkäter har genomförts. 68 procent av respondenterna uppger att de har fullt eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården.

Oron över det egna hushållets försörjning ligger fortfarande på en relativt hög nivå. Nästan en tredjedel av respondenterna känner sig ganska eller mycket oroade. Andelen oroade respondenter har varit relativt konstant under hela början av året.

Över hälften uppger att de under den senaste månaden blivit tvungna att ändra sina konsumtionsvanor eller avstå från inköp till följd av höjda priser.

Den 45:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 26 april och den 2 maj 2023. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181