Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter från ingången av 2024 – detaljerna i förslaget är nu offentliga

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.2.2022 15.38
Pressmeddelande 79/2022

En projektgrupp bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp har färdigställt sitt förslag till ny finansieringsmodell och finansieringsnivå för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Avsikten är att verksamheten enligt den nya finansieringsmodellen ska inledas den 1 januari 2024.

Fredagen den 4 februari informerades det om den uppnådda överenskommelsen och om huvuddragen i förslaget. Förslaget offentliggjordes i sin helhet tisdagen den 8 februari.

Syftet med den nya finansieringsmodellen är att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering som tryggar deras autonomi.

Modellen går ut på att Veikkaus Ab:s vinstmedel intäktsförs till staten som icke-öronmärkta allmänna medel. Att förebygga skadeverkningar som penningspel ger upphov till är fortsättningsvis lotterilagens syfte. Beslut om finansieringen av de aktörer som för närvarande får understöd från Veikkaus Ab fattas i fortsättningen som en del av den normala beredningen av statsbudgeten.

Projektgruppen och den parlamentariska uppföljningsgruppen har även enats om finansieringsnivån för 2024–2026. Finansieringsnivån för 2024 fastställdes till 990 miljoner euro utifrån medelvärdet för Veikkaus Ab:s avkastningsutveckling på lång sikt. Fram till 2026 kommer finansieringsnivån att sjunka till 974,9 miljoner euro i och med att anslagen för rehabilitering av veteraner minskar.

Regeringen kom vid sina ramförhandlingar 2021 överens om att tillsätta ett projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter från ingången av 2024.

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statssekreterare, [email protected], tfn 09 1602 2006 och Seppo Määttä, chef för avdelningen, [email protected], tfn 0295 160 598, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen