Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Ny handbok för att möta informationspåverkan har utkommit

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.4.2019 15.47
Pressmeddelande 190/2019

Vad handlar informationspåverkan om? Hur kan man identifiera och möta informationspåverkan? Bland annat dessa frågor besvaras i en ny handbok som publicerades i dag den 5 april.

Med informationspåverkan avses verksamhet som systematiskt syftar till att påverka den allmänna opinionen, människors agerande och beslutsfattarna och därigenom hela samhällets funktionsförmåga. Medel för påverkan är till exempel att sprida felaktig eller missvisande information, utöva påtryckning eller utnyttja korrekt information tendentiöst. Det är fråga om strategisk verksamhet som syftar till att få objektet att fatta skadliga beslut och handla mot sitt eget intresse.

Handboken, som statsrådets kansli har gett ut, är en finsk version av den av Lunds universitet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige framtagna handboken Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer. Den handbok som nu publicerats i Finland har anpassats till det finländska samhället. En svenskspråkig version av denna handbok ges ut i april.

Ytterligare information: Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert (informationspåverkan och kriskommunikation), statsrådets kansli, tfn 0295 160 141

Tillbaka till toppen