Hoppa till innehåll

Parlamentariska FoUI-arbetsgruppen begär yttranden till stöd för beredningen av en plan för FoU-finansiering och önskar intressegrupper välkomna till ett diskussionsmöte den 18 januari

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.1.2023 10.34 | Publicerad på svenska 11.1.2023 kl. 11.33
Pressmeddelande

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) har tagit fram ett utkast till en flerårig plan för användning av FoU-finansiering och ber intressegrupper yttra sig om innehållet i planen. Begäran om kommentarer gäller planens olika delområden i fråga om Finlands FoUI-system och de viktigaste utvecklingsbehoven inom FoU-finansieringen. Planen ska också diskuteras vid ett möte med intressegrupper den 18 januari.

Lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030 trädde i kraft vid ingången av 2023 och innehåller bestämmelser om betydande statliga tilläggssatsningar på forskning och utveckling. Den parlamentariska FoUI-arbetsgrupp som tillsatts av statsrådet har tagit fram ett utkast till en långsiktig plan för FoU-finansiering. I planen identifieras de viktigaste utvecklingsbehoven inom det finländska FoUI-systemet. Dessutom granskas FoU-finansieringen och inriktningen av den. Intressegrupper har möjlighet att ge respons på planen. Responsen kommer att beaktas när planen färdigställs. Utkastet till plan kan kommenteras i tjänsten dinåsikt.fi fram till den 22 januari.

Det ordnas även ett diskussionsmöte om den långsiktiga FoU-finansieringsplanen. Detta möte med intressegrupper hålls i Ständerhuset den 18 januari. Arbetsgruppens ordförande Matias Mäkynen öppnar mötet.

Vid mötet talar även Vasa universitets rektor Minna Martikainen från Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd Markku Tervahauta från Tulanet-sammanslutningen av forskningsinstitut, Åbo yrkeshögskolas rektor Vesa Taatila från Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf samt Riikka Heikinheimo, direktör vid Finlands näringsliv, Saara Hassinen, sektorschef vid Teknologiindustrin rf, Juha Kytölä, forskningschef vid Wärtsilä Oyj Abp, Petri Malinen, ekonom vid Företagarna i Finland rf, Riikka Pakarinen, verkställande direktör för föreningen Suomen Startup-yhteisö, Johanna Moisio, Forskarförbundets verksamhetsledare, Samuli Junttila, vice ordförande för Unga vetenskapsakademien i Finland, och Paavo Järvensivu, forskare vid forskningsenheten BIOS.

Diskussionsmötet ordnas i hybridform och är öppet för alla. Deltagarna har möjlighet att kommentera de frågor som tas upp under mötet. Det är också möjligt att delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #TKIrahoitus.

Ytterligare information: Matias Mäkynen, arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059, och Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533