Hoppa till innehåll

Statsrådet godkände den fleråriga planen för forsknings- och utvecklingsfinansiering – sporrar till en ambitiös ökning av FoU-verksamhet och samarbete

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.17
Pressmeddelande 294/2024

Den fleråriga planen för statlig forsknings- och utvecklingsfinansiering betonar vikten av att stärka samarbetet mellan företag och andra aktörer inom forskning och utveckling (FoU) och sporra företag att öka forsknings- och utvecklingsverksamheten i Finland. Syftet med planen är att stärka förutsättningarna för ambitiös forskning som tar fram ny information och kompetens, göra satsningar på forsknings- och teknikinfrastrukturer och främja det internationella samarbetet inom forskning och utveckling. Planen styr användningen av FoU-finansiering under de kommande åren. Statsrådet godkände planen vid sitt allmänna sammanträde den 13 juni.

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig till det nationella målet att öka Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. Regeringen främjar en hållbar ekonomisk tillväxt genom tilläggsinvesteringar på sammanlagt cirka en miljard euro i högskolornas, forskningsorganisationernas och företagens FoU-verksamhet. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) har en avgörande betydelse när det gäller att alstra ny kunskap och nytt kunnande, öka produktiviteten, förnya näringslivet och skapa välfärd.

Enligt lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030 (1092/2022) godkänner statsrådet en gång per valperiod en plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Regeringen har utifrån sitt tidigare parlamentariska arbete förbundit sig att höja statens FoU-finansiering med 1,2 procent i förhållande till bruttonationalprodukten före 2030.

”Fastän Finland befinner sig i en ekonomiskt svår situation har vi beslutat att kanalisera den sparsamma ekonomiska marginalen till forskning och utveckling. Detta är ett viktigt val genom vilket vi skapar förutsättningar för tillväxt som baserar sig på hög kompetens i Finland. Vi vill att Finland i framtiden ska vara ett av de mest attraktiva ställena i världen för nyskapande verksamhet, forskning och nya kommersiella innovationer”, säger statsminister Petteri Orpo.

FoU-systemet utvecklas på ett övergripande och långsiktigt sätt

I planen betonas vikten av en övergripande utveckling av FoU-systemet. Utsikterna för statens forsknings- och utvecklingsinvesteringar måste vara långsiktiga för att kunna mobilisera privata investeringar. Dessutom måste man satsa på samarbetet mellan högskolor, offentliga forskningsorganisationer och företag. Planen innehåller riktlinjer om att samarbetet åter ska ses som en av de viktigaste styrkorna i den finländska FoUI-verksamheten.

”Finland behöver en övergripande reform av hela systemet. Nu när finansieringen av forskning och produktutveckling ökar på ett historiskt sätt, kan vi inte fortsätta verksamheten som hittills. Vi når våra ambitiösa mål bara genom målmedvetna insatser för att nå världstoppen. För detta arbete behöver vi inte bara ambitiösa insatser av företag utan också stärkta förutsättningar för högskolornas forskningsarbete och hög vetenskaplig kompetens”, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Målet är förnyelse av samhället och näringslivet och innovationer med högt mervärde

Planen bereddes i en bred och inkluderande process. Forsknings- och innovationsrådet som leds av statsministern inleder utifrån planen arbetet med att fastställa de strategiska valen inom FoU-verksamheten. Rådet samordnar också uppföljningen av hur effektiv användningen av FoU-finansieringen är.

”En betydande ökning av företagens FoU-verksamhet är avgörande för att målet på fyra procent ska nås. Syftet med statens FoU-satsning är att fungera som en hävstång för att öka de privata utgifterna för forskning och utveckling. Finansiering riktas till företag som har de bästa förutsättningarna för innovationsverksamhet och för att utnyttja FoU-verksamhet i internationell affärsverksamhet samt för nyskapande FoU-verksamhet längre bort från marknaden. Avsikten är att näringslivet förnyas, företagens produktivitet ökar och det uppstår nya innovationer med högt mervärde”, säger näringsminister Wille Rydman.

Mer information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 050 408 4422, och Johanna Moisio, forsknings- och innovationsrådets generalsekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 625. E-postadresserna har formen [email protected]