Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen får ny ministerarbetsgrupp för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.9.2021 14.24 | Publicerad på svenska 2.9.2021 kl. 14.40
Pressmeddelande 497/2021

Torsdagen den 2 september tillsatte statsrådet en ministerarbetsgrupp för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. Arbetsgruppen har till uppgift att styra utvecklingen av den offentliga förvaltningen, digitaliseringen, dataekonomin och informationspolitiken.

Kommunminister Sirpa Paatero är ministerarbetsgruppens ordförande i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är kommunikationsminister Timo Harakka till utgången av mars 2022 och därefter näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022. Därefter är minister Paatero ordförande i alla ärenden för resten av mandatperioden. Övriga medlemmar i gruppen är finansminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Ministerarbetsgruppen samordnar på statsrådsnivå åtgärder och lägesbilder som hänför sig till digitaliserings- och informationspolitiken, teknologipolitiken och dataekonomin. Därtill samordnar gruppen olika utvecklingsprojekt. Ministerarbetsgruppen drar bland annat upp behövliga politiska riktlinjer när det gäller genomförandet av strategier och program för utveckling av den offentliga förvaltningen, produktivitetsarbetet inom den offentliga sektorn, beredningen av riktlinjer för kommunpolitiken, utvecklingen av teknologipolitiken, de digitala tjänsterna och dataekonomin samt ledningen av informationspolitiken.

Statsrådet såg också över de nuvarande ministerarbetsgruppernas uppgiftsbeskrivningar och sammansättningar i enlighet med riktlinjerna från regeringens halvtidsöversyn. Kommunminister Sirpa Paatero är ordförande för ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård i ärenden som gäller välfärdsområdenas nya uppgifter (exkl. nya social- och hälsovårdsuppgifter), välfärdsområdenas beskattningsrätt samt förändringar i finansieringen i anslutning till dessa, och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru i alla andra ärenden. Nya medlemmar i ministerarbetsgruppen för hållbar tillväxt i Finland är arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä.

Ytterligare information: Matti Niemi, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 165, [email protected]

Anna-Maja Henriksson Annika Saarikko Hanna Sarkkinen Krista Kiuru Krista Mikkonen Mika Lintilä Sirpa Paatero Timo Harakka Tuula Haatainen
 
Tillbaka till toppen