Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Marin framhöll vikten av utbildning vid toppmötet i Porto

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.5.2021 20.38 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 21.05
Pressmeddelande 298/2021

Sysselsättning, lika möjligheter, socialt skydd och hälsa låg i fokus på det sociala toppmötet i Porto fredagen den 7 maj. Mötet arrangerades av Portugal, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Syftet med mötet var att stärka verkställigheten av EU:s pelare för sociala rättigheter. I toppmötet deltog förutom Europeiska rådets medlemmar också företrädare för arbetsmarknadsorganisationer på europeisk nivå samt bland annat OECD:s generalsekreterare Angel Gurría och ILO:s generaldirektör Guy Ryder. Största delen av mötet gick ut på arbete i workshoppar. Statsminister Sanna Marin deltog i en panel kring temat utbildning och innovationer.

I sitt anförande betonade statsminister Marin utbildningens betydelse som en nyckel för unionens ekonomiska framgång.

”Europa behöver kreativt tänkande och kunniga individer för att göra framsteg med den digitala och gröna omställningen. Slutsatsen är klar: mänskligt kunnande är Europas viktigaste resurs. Därför bör EU sätta upp som mål att utbildningsnivån i unionen ska vara den högsta i världen”, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin framhöll även vikten av intensivare EU-samarbete inom utbildningssektorn och av digitalisering inom utbildningen. Hon redogjorde också för hur utbildning stärker samhällens resiliens samt jämlikheten mellan människor och människors delaktighet.

På fredagens agenda står ännu stats- och regeringschefernas informella middag. Huvudteman för middagsdiskussionerna är EU:s gemensamma insatser under coronapandemin samt mötet mellan EU-ländernas och Indiens stats- och regeringschefer lördagen den 8 maj. På lördag ordnas det i Porto också ett informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar, som ska fortsätta diskussionen om sociala frågor och anta en Portodeklaration. 

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen