Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpo höll ett tal för Europaparlamentet där han framhöll vikten av att trygga Europa

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.3.2024 13.59
Pressmeddelande
Statsminister Petteri Orpo håller tal för Europaparlamentet
Bild: Europaparlamentet

Statsminister Petteri Orpo underströk i sitt tal i Europaparlamentets plenum att det med tanke på Europas framtid är viktigt att stärka unionen internt, trygga dess gränser och ge starkare stöd till Ukraina. Statsministern höll ett tal för Europaparlamentet i Strasbourg onsdagen den 13 mars som en del av debattserien ”Detta är Europa”. Under sin två dagar långa resa hade statsminister Orpo också möten med bland annat parlamentets talman Roberta Metsola, kommissionärer och finländska Europaparlamentariker.

Statsminister Orpos tal fokuserade särskilt på två teman: att stärka EU:s strategiska konkurrenskraft och förbättra EU:s övergripande säkerhet.

”Vi har återgått till utgångspunkten för europeisk integration: att främja fred och försvara våra värden. Kriget i Ukraina är inte bara en konflikt vid Europas gräns. Det är också en dyster påminnelse om hur skör freden i Europa är”, sade statsminister Petteri Orpo.

Statsministern konstaterade att Finland med rätta kallas en stormakt inom beredskap och erbjöd Finlands kompetens inom övergripande säkerhet.      
                                     
”Vi har tagit fram övergripande strategier som täcker alla samhällssektorer, från den offentliga till den privata. Vår beredskapsstrategi omfattar inte bara fysiskt försvar utan också samhällelig resiliens, som är avgörande med tanke på hanteringen av såväl traditionella hot som hybridhot”, sade statsminister Orpo och konstaterade att hela unionen skulle ha nytta av en liknande beredskapsstrategi.
                        
Därför ber vi kommissionen att utarbeta och offentliggöra EU:s första strategi för en beredskapsunion. Strategin ska omfatta hela samhället och ta hänsyn till behov och insatser inom alla politikområden. Vi föreslår inte ett nytt politiskt dokument. I stället kräver vi att kommissionen gör upp en innovativ plan som säkerställer EU:s resiliens inför komplexa utmaningar, fortsatte statsminister Orpo.

Statsminister Orpo betonade också att Ukraina snabbt behöver allt mer stöd i form av vapenmateriel. Vi får inte ge utrymme för pessimism.

”Det står klart att Ryssland förbereder sig för en långvarig konflikt med väst och utgör ett permanent militärt hot mot Europa och Europas existens. Om Europa inte kan stå enat och starkt mot hotet från Ryssland, kommer de kommande åren att präglas av fara och hot om angrepp”, sammanfattade statsminister Orpo.

Innan statsminister Orpo höll sitt tal träffade han Europaparlamentets talman Roberta Metsola. Statsminister Orpo betonade att det i det rådande säkerhetspolitiska läget är särskilt viktigt att Europaparlamentet gör snabba framsteg i utnämningen av kommissionens nästa ordförande efter sommarens Europaparlamentsval.

Tisdagen den 12 mars träffade statsminister Orpo Adina Vălean, som är kommissionär med ansvar för transport. Statsminister Orpo lyfte fram finländska transportprojekt för vilka man ansökt om EU-stöd och som är viktiga också med tanke på försörjningsberedskapen.

På tisdagens agenda stod också ett möte med finländska Europaparlamentariker. Under diskussionen framhävdes en vilja till intensivare samarbete mellan regeringen och Europaparlamentarikerna.

Statsminister Orpo träffade också ordföranden för Europeiska folkpartiets grupp (EPP) Manfred Weber och deltog i gruppens möte. EPP är den största politiska gruppen i Europaparlamentet och den grupp där Samlingspartiet är med.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli