Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Möte mellan Finlands regering och Europaparlamentets ledning i Helsingfors: klimatet och europeiska värden i fokus

EU2019FIstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2019 10.53
Pressmeddelande 439

Europaparlamentets talman David Sassoli och ordförandena för parlamentets politiska grupper hade ett möte med statsminister Antti Rinne och Finlands regering i Helsingfors den 6 september.

Huvudfrågorna vid mötet var hållbar tillväxt, klimatet och den fleråriga budgetramen. Vid mötet diskuterades utöver prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap samarbetet mellan rådet och parlamentet.

”Finland vill främja ett konstruktivt och nära samarbete med Europaparlamentet. I juli besökte jag parlamentet och presenterade EU-ordförandeskapets prioriteringar, och i dag fortsatte vi diskussionen. Det var glädjande att märka att vi ser på samma sätt på flera av de huvudfrågor som är viktiga för Europas framtid”, säger statsminister Rinne.

Klimatet och en hållbar tillväxt prioriteras av Finland

Finlands regering och Europaparlamentets ledning diskuterade vid sitt arbetsmöte en hållbar tillväxt och bromsande av klimatförändringarna. Finland har som mål att göra det möjligt att de centrala elementen i EU:s långsiktiga klimatstrategi fram till 2050 fastställs i Europeiska rådet före utgången av året. Klimatet behandlas av flera olika rådssammansättningar och vid olika informella ministermöten.

”EU:s klimatpolitik ska skapa hopp och framtidsutsikter för invånarna i Europa. Vi vill att EU tar rollen som global klimatledare och vägvisare. Det innebär att vi förbinder oss till klimatneutralitet före 2050. Och det är fint att också Europaparlamentet ger våra klimatmål ett brett stöd”, säger statsminister Rinne.

Klimatpolitiken stöds också av att Finland under ordförandeskapet främjar en tillväxtstrategi vars mål är ett konkurrenskraftigt klimatneutralt Europa med social inkludering. Under Finlands ledning bereds rådets huvudbudskap om hållbar tillväxt som underlag för arbetet i den nya kommissionen.

EU:s budgetram och gemensamma värden diskuterades

Vid arbetsmötet diskuterades också EU:s fleråriga budgetram. Finlands mål är att slutföra rådets förhandlingar om den fleråriga budgetramen, så att den kan behandlas i Europeiska rådet.

Gemensamma värden diskuterades vid lunchen som statsminister Rinne stod värd för. I EU pågår flera åtgärder som syftar till att stärka efterlevnaden av rättsstatsprincipen. Finland har förbundit sig att föra dem framåt under sitt ordförandeskap.

”Att försvara de europeiska värdena och rättsstatsprincipen innebär helt enkelt att medborgarnas och deras välfärd säkerställs. Det måste göras tydligt att det i EU råder nolltolerans för överträdelser av demokratin och rättsstatsprincipen. Som beslutsfattare ansvarar vi för det här, och det är också vad som förväntas av oss”, betonar statsminister Rinne.

Besöket av parlamentets talmanskonferens (Conference of Presidents) inleddes redan torsdagen den 5 september med ett evenemang för allmänheten i biblioteket Ode. I programmet ingick också ett besök i riksdagen.

Talmanskonferensen består av Europaparlamentets talman och ordförandena i de politiska grupperna i parlamentet. Talmanskonferensen bestämmer hur parlamentets arbete ska organiseras, och om dess relationer med andra institutioner. Talmanskonferensen har som tradition att besöka ordförandeskapslandet under ordförandeskapet. Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019.

Mer information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 50 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (medierelationer), tfn +358 50 477 7362, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 295 160 319, Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli

Fotografier i fototjänsten Flickr
Inspelning från pressmottagningen
Programmet för Finlands EU-ordförandeskap

Aino-Kaisa Pekonen Anna-Maja Henriksson Annika Saarikko Antti Kaikkonen Antti Rinne Hanna Kosonen Jari Leppä Katri Kulmuni Krista Kiuru Krista Mikkonen Li Andersson Maria Ohisalo Mika Lintilä Pekka Haavisto Sanna Marin Sirpa Paatero Thomas Blomqvist Timo Harakka Tytti Tuppurainen Ville Skinnari
 
Tillbaka till toppen