Hoppa till innehåll

Finlands hundraåriga regeringsform firas med evenemang och öppet hus

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.9.2019 11.57 | Publicerad på svenska 2.9.2019 kl. 16.25
Pressmeddelande 424/2019

Finlands republikanska regeringsform fyller hundra år i år. Den regeringsform som stadfästes 1919 utgör grunden för den finländska demokratin och den är en viktig del av det tidiga skedet i vårt lands självständighet. Jubileumsåret har i år uppmärksammats på många sätt, och i mitten av september kulminerar festligheterna.

Den republikanska regeringsform som stadfästes för hundra år sedan har tillsammans med lantdagsordningen, vallagen och lagen om kommunalval, som stadfästes tidigare, styrt byggandet av det finländska samhället och Finlands utveckling till en modern rättsstat. Under den andra veckan i september firas jubileumsåret med olika evenemang och med öppet hus inom statsförvaltningen.

Regeringsformens 100-årsjubileumsfest i riksdagen

Regeringsformens 100-årsjubileumsfest ordnas i riksdagens plenisal tisdagen den 10 september 2019 klockan 12. Festtalare är republikens president Sauli Niinistö, riksdagens talman Matti Vanhanen och statsminister Antti Rinne. Yle direktsänder evenemanget.

Öppet hus

Presidentens slott, Riksdagshuset, Statsrådsborgen och Ständerhuset håller den 12–14 september 2019 öppet hus för att uppmärksamma den hundraåriga regeringsformen. Allmänheten kan besöka våra viktigaste förvaltningsbyggnader enligt följande:

  • Presidentens slott torsdag–lördag 12–14.9 kl. 10–15
  • Riksdagens huvudbyggnad fredag 13.9 kl. 14–19
  • Statsrådsborgen och Ständerhuset lördag 14.9 kl. 10–15 

Också statsminister Antti Rinne deltar i öppet hus-dagen den 14 september, då allmänheten under en del av dagen har möjlighet att träffa statsministern i Statsrådsborgen.

Lördagen den 14 september kl. 10-15 bjuds det på torgkaffe på Salutorget i Helsingfors Öppet-hus-dagen firas med musik, inlägg och diskussioner kring temat Regeringsformen 100. För inläggen och diskussionerna står historiker, riksdagsledamöter och ministrar. Närmare information om programmet under torgkaffet publiceras på statsrådets kanslis webbplats.

Övriga evenemang under jubileumsåret

Tisdag 10.9

I Riksarkivet öppnas utställningen Regeringsformen 100 år, som presenterar de olika skedena i det republikanska Finland och vår presidentinstitution med dokument, föremål och fotografier. Fredagen den 13 september och lördagen den 14 september presenteras utställningen av professor emeritus Timo Soikkanen och professor Vesa Vares som planerat utställningen.  Utställningen är öppen kl. 9–16 under vardera dagen.

Fredag 13.9

Jubileumsseminariet Regeringsformen 100 år kl. 9.30–12.00 i Ständerhuset. Seminariet kan ses som direktsändning på adressen vn.fi/live.

Skolelevernas grundlagsdag kl. 12.45–15.30 i Ständerhuset. I det pedagogiska programmet på eftermiddagen deltar fler än 250 nioklassister från olika delar av Finland.

Söndag 15.9

Under Nationalmuseets presidentdag kl. 10–18 ordnas på förmiddagen guidade promenader i presidenternas fotspår från Tokoistranden, Senatstorget, Riddarhuset eller Tavastia mot Nationalmuseet. På eftermiddagen kl. 13–17 håller sakkunniga korta föredrag i museets auditorium. Eftersom antalet deltagare är begränsat ber Nationalmuseet om förhandsanmälning till promenaderna.

Information om de byggnader som är öppna för allmänheten och när

Presidentens slott

Presidentens slott uppfördes ursprungligen som handelshus och färdigställdes 1820. Byggnaden som ritats av Pehr Granstedt ändrades till kejserligt palats 1840–45 utifrån ritningar av bl.a. arkitekt Carl Ludvig Engel. Sedan 1919 används byggnaden av republikens president. Republikens presidents kansli finns i slottet som dessutom inrymmer arbetsrum för republikens president och representationsutrymmen.

Ytterligare information om öppet hus vid presidentens slott

Riksdagshuset

Riksdagshuset har ritats av arkitekt Johan Sigfrid Sirén. Byggnaden som uppfördes på Arkadiabacken blev färdig 1931 och företräder 1920-talets klassicism. Riksdagshuset är ett monument över vår självständighet och demokrati där byggnadskonst, formgivning, konsthantverk och bildkonst integreras i en arkitektonisk helhet.

Riksdagen har öppet hus fredagen den 13 september 2019 enligt följande: Besöksingången vid riksdagens huvudbyggnad öppnas kl. 14 och stängs kl. 18.15. Besökare bör förbereda sig på köer vid ingången. Öppet hus-evenemanget avslutas kl. 19.

Besökarna får bekanta sig med Riksdagshuset i egen takt och med riksdagens verksamhet under vägledning av riksdagens personal.  Rundvandringen är tillgänglighetsanpassad. På politiktorget får besökarna träffa riksdagsledamöter och ta del av hur riksdagsgrupperna arbetar.  Det bjuds på kaffe i riksdagens café.

Ytterligare information om öppet hus vid Riksdagshuset

Statsrådsborgen

Under rundvandringen kan publiken förnimma historiens vingslag i byggnaden som ritats av arkitekt Carl Ludvig Engel. Besökarna får bland annat se borgens trappuppgång, på vars andra våning Eugen Schauman sköt generalguvernör Nikolai Bobrikov 1904. Dessutom får besökarna se statsrådets sessionssal och sessionssalen för presidentföredragningar.

Ständerhuset

Ständerhuset har ritats av arkitekt Karl Gustaf Nyström. Huset byggdes 1888–1890 och representerar stilmässigt nyrenässans. I den värdefulla byggnaden som i dag är statsrådets representationslokal ordnas varje år hundratals evenemang och möten.

Ytterligare information om öppet hus vid Statsrådsborgen och Ständerhuset

Mer information:

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, produktionschef
tfn 029 516 0220, [email protected]

Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert
tfn 050 471 3020, [email protected]
Statsrådets kansli

Matti Porre, informatör
tfn 040 515 2800, [email protected]
Republikens presidents kansli

Rainer Hindsberg, biträdande informationschef
tfn 050 549 0436 
Riksdagen