Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Förordningar om ibruktagning av beredskapslagen lämnades till riksdagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.3.2020 16.36 | Publicerad på svenska 17.3.2020 kl. 18.02
Pressmeddelande 143/2020

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Den 16 mars beslutade regeringen om tilläggsåtgärder med syfte att bromsa upp spridningen av viruset och skydda riskgrupper. Åtgärderna gäller till och med den 13 april 2020. De åtgärder som regeringen fastställt sätts i kraft i enlighet med beredskapslagen, lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning.

Regeringen lämnade idag den 17 mars två förordningar om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen. I förordningarna specificeras de bestämmelser i beredskapslagen som tas i bruk.

Statsrådets ibruktagningsförordningar

  • Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93-95 och 109 § i beredskapslagen. I beredskapslagens 86 § föreskrivs om social- och hälsovårdsenheternas verksamhet, i 88 § om social- och hälsotjänster samt hälsoskydd, i 93 § om att avvika från tjänsteförhållandets villkor, i 94 § om att begränsa uppsägningsrätten, i 95 § om arbetspliktiga och i 109 § om anordnande eller avbrytande av undervisning och utbildning. Avsikten är att förordningen ska tillämpas från och med den 18 mars 2020. Förordningen är i kraft till och med den 13 april 2020.
  • Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen. Enligt 87 § i beredskapslagen kan försäljningen av läkemedel, varor och tjänster som behövs i hälso- och sjukvården begränsas i hela landet. Förordningen träder i kraft omedelbart och gäller till den 13 april 2020.

Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet.  Den 16 mars beslutade statsrådet att det råder undantagsförhållanden i landet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen