Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finlands program för hållbar tillväxt – fart på reformer och investeringar

Finlands program för hållbar tillväxt stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovationer.

Målet med programmet är att

  • minska växthusgasutsläppen
  • öka produktiviteten
  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • främja regional och social jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Finlands program för hållbar tillväxt bygger på fyra pelare:

  1. Den gröna övergången stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle
  2. Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tjänsterna görs tillgängliga för alla 
  3. Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt
  4. Förbättring av tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökning av kostnadseffektiviteten

Finansiering från EU:s återhämtningsinstrument

Programmet finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU). Återhämtningsinstrumentet indelas i sju program av vilka  faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är det klart största. 

För att kunna få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens måste en medlemsstat lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP). Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Finland offentliggjorde sin plan för återhämtning och resiliens den 26 maj 2021. Europeiska kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands plan den 4 oktober 2021.

Reformerna och investeringarna i Finlands program för hållbar tillväxt inleds (pressmeddelande 26.5.2021)

Finlands programm för hållbar tillväxt – plan för återhämtning och resiliens (på finska)

Kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands återhämtnings- och resiliensplan (pressmeddelande 4.10.2021)

Tillbaka till toppen