Hoppa till innehåll

Apoteksekonomin, apoteksregleringen och bedömningen av läkemedel reformeras – SHM har tillsatt arbetsgrupper

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2024 15.01
Pressmeddelande
lääkepakkauksia

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt arbetsgrupper för att bereda genomförandet av de föresatser i regeringsprogrammet som gäller bedömningen av läkemedel samt reformen av apoteksekonomin och apoteksregleringen. Arbetsgrupperna inleder sitt arbete i maj 2024.

Den ena arbetsgruppen utarbetar ett förslag till ett system för bedömning av och beslut om läkemedel. Avsikten är att revidera bedömningsprocesserna och bedömningskriterierna i anslutning till ibruktagande av läkemedel för att de ska vara enhetliga oberoende av doseringsformen för läkemedlet. Arbetsgruppen lägger också fram ett förslag till hur bestämmelserna om villkorlig ersättning i sjukförsäkringens system för läkemedelsersättning bör utvecklas. 

Den andra arbetsgruppen utarbetar ett förslag till en totalreform av apoteksregleringen och apoteksekonomin. Målet är att skapa ett mer kostnadseffektivt detaljdistributionssystem för läkemedel och samtidigt säkerställa högklassiga och trygga apotekstjänster på riksnivå. Arbetsgruppen bedömer också hur apotekspersonalens kompetens i allt högre grad kan utnyttjas som en del av social- och hälsovården.

Arbetsgrupperna är en del av projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution

Båda arbetsgrupperna är en del av projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution. I projektet genomförs regeringsprogrammets föresatser om läkemedel och apotek. För projektet har redan tidigare inrättats en arbetsgrupp som bereder en utvidgning av försäljningen av vissa egenvårdsläkemedel utanför apoteken. Som ett led i projektet bereds också sådana sparåtgärder enligt regeringens beslut som gäller läkemedel. 

Projektet inom apoteksekonomi och läkemedelsdistribution samordnas vid social- och hälsovårdsministeriet av Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig. Projektet är en fortsättning på reformen av läkemedelsärenden, som är ett projekt som sträcker sig över regeringsperioderna. Syftet med reformen är att förbättra resultaten, säkerheten och kvaliteten inom läkemedelsbehandling och kostnadseffektiviteten, likabehandlingen och tillgången till läkemedel.

Ytterligare information

Lauri Pelkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 163 218

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109,

fornamn.efternamn(at)gov.fi