Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Begränsningarna av förplägnadsrörelser ändras för landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten den 21 maj

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 14.01
Pressmeddelande 135/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. I landskapen Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten skärps begränsningarna i fråga om serverings- och öppettiderna på grund av det försämrade epidemiläget. I landskapet Södra Karelen är epidemiläget däremot bättre, och där lindras därför begränsningarna av serverings- och öppettiderna.

Begränsningarna av kundplatserna ändras inte.  Ändringen av förordningen träder i kraft den 21 maj kl. 00.

I de övriga områdena ändras begränsningarna inte.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten och Satakunta samt Lapplands sjukvårdsdistrikt från och med den 21 maj

Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser  i accelerationsfasen i landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen och Birkaland samt Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt från och med den 21 maj

Alkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Päijänne-Tavastland, Egentliga Finland, Nyland,  Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten från och med den 21 maj

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00. Restauranger får hålla öppet kl. 05.00–19.00. Hälften av kundplatserna inomhus får användas. 
Övriga restauranger får servera alkohol klockan 07.00–19.00 och hålla öppet klockan 05.00–20.00.

De får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovannämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

 
Tillbaka till toppen