Hoppa till innehåll

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och landskapen Södra Karelen och Egentliga Finland lättas upp den 4 juni

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2021 13.57
Pressmeddelande 153/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronavirusepidemin. I landskapet Södra Karelen och inom Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt övergår man från restriktionerna för accelerationsfasen till restriktionerna på basnivån, och i landskapet Egentliga Finland övergår man från restriktionerna för samhällsspridningsfasen till restriktionerna för accelerationsfasen. Ändringen av förordningen träder i kraft den 4 juni kl. 00.

I de övriga områdena ändras begränsningarna inte.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser på basnivån i landskapen Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Österbotten, Satakunta och Södra Karelen samt hela landskapet Lappland från och med den 4 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet för restaurangkunder kl. 05.00–01.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

Begränsningarna av antalet kunder gäller inte landskapet Åland.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.
Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Finland, Kymmenedalen och Birkaland från och med den 4 juni

Alkohol får serveras kl. 07.00–22.00 och förplägnadsrörelser får hålla öppet kl. 05.00–23.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus.

I restaurangerna i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus dessutom anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Till exempel karaoke och dans är således förbjudet inomhus.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden.

Begränsningarna av kundplatserna och ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Begränsningarna av förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Päijänne-Tavastland, Nyland,  Egentliga Tavastland och Mellersta Österbotten från och med den 4 juni

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol kl. 07.00–18.00. Restauranger får hålla öppet kl. 05.00–19.00. Hälften av kundplatserna inomhus får användas. 

Övriga restauranger får servera alkohol klockan 07.00–19.00 och hålla öppet klockan 05.00–20.00. De får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Även i dessa områden ska de kunder som sitter inomhus i restaurangen anvisas att sitta kvar på sina egna sittplatser. Att till exempel sjunga karaoke eller dansa är således förbjudet.

På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser samt ”dansförbudet” gäller inte uteserveringar.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas.

Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]