Hoppa till innehåll

De ungas syn på arbetslöshet och stöddjungeln tas upp i reformen av den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 8.00
Nyhet
En ung vuxen lyssnar

Kommittén för social trygghet tog del av de ungas tankar om socialskyddet i samarbete med Navigatorerna och THL.

Som en del av helheten av höranden inför reformen av den sociala tryggheten ordnades hösten 2023 en kampanj vid Navigatorerna, där unga fick berätta om sina synpunkter på teman kring den sociala tryggheten. Målet var att i synnerhet höra unga som inte arbetar eller deltar i utbildning, då deras röst ofta inte hörs. I ett arbetsdokument som nu publicerats beskrivs kampanjens bakgrund och genomförandet av den samt dess centrala resultat, och man reflekterar över vad man kan lära sig av försöket.

Kampanjen på Navigatorerna kartlade under tre månader de ungas synpunkter på stöddjungeln, arbetslöshet och ensamhet. Onni-verksamheten, som arbetar med delaktighet vid Navigatorerna, ansvarade för samordningen av kampanjen, och de lokala Navigatorerna skötte genomförandet av den på de olika orterna. De ungas synpunkter samlades in genom en elektronisk Webropol-enkät samt vid evenemang på plats och på distans. 261 unga besvarade enkäten, och evenemang ordnades på åtminstone nio olika orter. Forskare från Institutet för hälsa och välfärd sammanställde svaren. Arbetsdokumentet publicerades den 11 juni 2024.

De ungas synpunkter på stöddjungeln, arbetslöshet och ensamhet

I de ungas synpunkter framgår att det är svårt att förstå hur systemet för tjänster och förmåner fungerar, villkoren och de egna rättigheterna. Faktorer som orsakade missnöje var exempelvis svårigheter med att få tillgång till tjänster, utbudet av tjänster och hög personalomsättning. Arbetslöshet och en knapp ekonomi påverkade den ungas hela liv, och ekonomiska svårigheter upplevdes minska möjligheterna i det sociala livet. Även ensamhet och brist på sociala nätverk utgjorde en belastning i de ungas vardag och försämrade välbefinnandet. 

De unga hade många förslag på hur deras situation skulle kunna förbättras. De önskade till exempel mer individuellt anpassade tjänster och att de anställda skulle ha tillräckligt med tid för att fokusera på de ungas ärenden. Det kom många förslag på exempelvis hur sysselsättningen skulle kunna förbättras. Samhällets attityder mot de arbetslösa borde enligt de unga också bli bättre. Svaren visade att de unga som är kunder hos Navigatorerna är en mycket mångsidig grupp, vars individuella behov varierar mycket.

De ungas erfarenheter används i reformen av den sociala tryggheten

Resultaten av det hörande som gjordes i samarbete med Navigatorerna var samstämmiga med tidigare forskning. Hörandet av de unga kan anses ge aktuell information om de ungas erfarenheter och synpunkter vid sidan av forskningsrön. Kampanjen visade också att de unga vill berätta för beslutsfattarna om sina erfarenheter och delta i diskussionen om den sociala tryggheten. För att lyckas är det viktigt att kommunicera på ett sätt som intresserar unga och som de förstår.

Resultaten av hörandet används för att utveckla systemet för social trygghet. Sammanställningen av resultaten behandlades av riksdagsledamöterna i kommittén för social trygghet vid kommitténs möte den 20 mars 2024.

Kommittén för social trygghet hör olika befolkningsgrupper och organisationer angående den sociala tryggheten samt behoven av att utveckla och förnya den som en del av reformen av den sociala tryggheten.

Mer information

specialsakkunnig Sara Mäkäräinen, tfn 029 516 3168, [email protected]
forskningschef Paula Saikkonen, tfn 029 524 8133, [email protected]