Hoppa till innehåll

Förslag om höjning av kundavgifterna inom hälso- och sjukvården på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 13.35
Pressmeddelande

Det föreslås ändringar i förordningen om kundavgifterna inom social- och hälsovården. Utlåtanden om ändringarna ska lämnas in senast den 9 augusti 2024. De föreslagna ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2025.

Höjningarna gäller avgifterna för hälso- och sjukvård 

De föreslagna höjningarna av kundavgifterna baserar sig på regeringsprogrammet och de beslut som fattades under ramförhandlingarna. 

Höjningarna gäller alla de maximibelopp på jämnstora kundavgifter som det föreskrivs om i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Höjningarna gäller dock i huvudsak den specialiserade sjukvården, där patienternas inkomster fördelas jämnare än inom primärvården. Inom den specialiserade sjukvården är dessutom effekterna av avgifterna mindre än inom primärvården. Enligt förslaget ska maximibeloppen på de flesta patientavgifterna höjas med 22,5 procent inom primärvården, och med 45 procent inom den specialiserade sjukvården. Det betyder att avgiften för ett besök på vårdcentralen skulle vara 28,20 euro (nu 23 euro), och poliklinikavgiften på sjukhus 66,70 euro (nu 46 euro). 

Det föreslås ingen höjning av det avgiftstak som skyddar kunden till en viss del genom att det begränsar maximibeloppet på kundavgifterna.

Bestämmelserna om individuella lättnader i avgifterna eller om att inte ta ut avgifter finns i kundavgiftslagen. Dessa bestämmelser ger välfärdsområdena möjligheten att sänka avgifterna eller att bestämma att inte ta ut avgifter. 

Målet är att balansera de offentliga finanserna med 150 miljoner euro

Genom de ändringar av kundavgifter som följer regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering strävar man efter att anpassa de offentliga finanserna med sammanlagt 50 miljoner euro från och med år 2025. Vid ramförhandlingarna 15–16 april 2024 beslutade man dessutom om att spara ytterligare 100 miljoner euro från och med år 2025 genom ändringar av kundavgifterna.

De höjningar av kundavgifterna som föreslås nu ger välfärdsområdena möjlighet att ta ut uppskattningsvis 150 miljoner euro mer i kundavgifter per år. Den offentliga ekonomin ska enligt regeringsprogrammet och ramförhandlingsbesluten anpassas genom att minska välfärdsområdenas finansiering med ett motsvarande belopp. Detta har beaktats vid revideringen av lagen om välfärdsområdenas finansiering och i planen för de offentliga finanserna från och med år 2025. 

Avsikten med höjningarna är att stärka de offentliga finanserna och därigenom välfärdsområdenas ekonomiska resiliens i fråga om att producera jämlika tjänster.

Mer information

Maija Iles, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 036 (t.o.m. 28.6)
Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394 (1–19.7)
Marjo Kekki, specialsakkunnig, tfn 0295 163 253 (fr.o.m 1.8)

E-postadresserna har formen [email protected]