Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Hälsosäkerhetsåtgärder vid gränsen efter att gränskontrollen vid de inre gränserna har slopats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2022 15.02
Pressmeddelande 31/2022

Den gränskontroll vid de inre gränserna mellan Finland och alla Schengenländer som statsrådet tillsatte den 29 december 2021 upphörde den 31 januari 2022. Efter det ska resenärer som kommer till Finland från Schengenländer endast visa upp intyg covidintyg enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev från december 2021 om hälsosäkerhetsåtgärder i den gränsöverskridande trafiken har upphävts. I fortsättningen ska lokala aktörer agera med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. De temporära bestämmelserna 16 a–g § i lagen om smitsamma sjukdomar som gäller hälsosäker inresa gäller till och med den 30 juni 2022.

Till de åtgärder som avses i lagen om smittsamma sjukdomar hör kontroll av intyg och testning av covid-19 i samband med inresan. En person behöver inte delta i ett coronatest om hen har ett intyg över full vaccinationsserie eller över att hen haft covid-19 och tillfrisknat inom de senaste sex månaderna eller om personen hör till de undantagsgrupper som nämns i lagen. 

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat nya anvisningar för resenärer som anländer till Finland:

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]

 
Tillbaka till toppen