Hoppa till innehåll

Lagändringarna som gäller Folkpensionsanstaltens förvaltning och revision träder i kraft den 1 juli

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 13.14 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 11.00
Pressmeddelande

Det har gjorts ändringar i lagen om Folkpensionsanstalten, lagen om elektroniska recept och flera andra lagar. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2024.

Bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens förvaltning och revision har uppdaterats och preciserats. De lagstadgade uppgifterna för Folkpensionsanstaltens styrelse har utökats med uppdraget att fastställa Folkpensionsanstaltens strategi och att besluta om ställföreträdare för den högsta ledningen.

Anställningsförhållandena för FPA:s generaldirektör och övriga direktörer blir tidsbestämda.  FPA:s generaldirektör ska i fortsättningen utnämnas av FPA:s fullmäktige, och direktörerna av FPA:s styrelse. Ändringarna förenhetligar bestämmelserna om statens högsta ledning och stärker ställningen för Folkpensionsanstaltens styrelse. 

FPA:s styrelse kan i fortsättningen tillsätta de delegationer som den anser att behövs. Ändringen ökar FPA:s styrelses prövningsrätt vid tillsättandet av delegationer.  

Till lagen fogas också en bestämmelse om Folkpensionsanstaltens handräckning. Finansieringen av Folkpensionsanstaltens styrnings- och tillsynsuppgift i fråga om förskrivning av biologiska läkemedel ska i fortsättningen vara separat från fördelningen och finansieringen av Folkpensionsanstaltens övriga verksamhetskostnader. I förmånslagarna har det gjorts tekniska ändringar till följd av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. 

Ändringarna baserar sig på förslaget av FPA:s parlemantariska arbetsgrupp, men också på de behov som övriga aktörer i samhället har att använda FPA:s tjänster för att förbättra säkerheten och försörjningsberedskapen.

Republikens president stadfäste lagarna den 13 juni 2024.

Mer information: 

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 242, [email protected]
Essi Rentola, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected]