Hoppa till innehåll

Markus Henriksson fortsätter som Valviras överdirektör till utgången av 2025

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 11.16
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde torsdagen den 20 juni Markus Henriksson till överdirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira fram till utgången av 2025.

Henriksson utnämndes till tjänsten för tiden 1 januari – 31 december 2025 på grund av reformen av statens regionförvaltning. Reformen innebär att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, regionförvaltningsverken och de relevanta uppgifterna inom närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden för miljö slås samman i en ny riksomfattande myndighet. Statens regionförvaltning enligt den nya modellen ska inledas senast 2026.

Statsrådet har tidigare utnämnt Henriksson till överdirektör till utgången av 2024. 

Henriksson har varit överdirektör för Valvira sedan 2017. Henriksson är medicine doktor.

Överdirektören leder Valviras verksamhet och svarar för att verkets resultatmål uppnås och att de uppgifter som hör till verket sköts ekonomiskt och effektivt. Överdirektören följer utvecklingen inom Valviras ansvarsområde och sörjer för den allmänna utvecklingen och förnyandet av verksamheten. Överdirektören utnämns av statsrådet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholnäringen och miljö- och hälsoskyddet. Valvira beviljar också tillstånd inom social- och hälsovården och styr förvaltningsverken. Valvira har som mål en enhetlig tillstånds- styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Mer information

Liisa Perttula, personal- och förvaltningsdirektör, tfn 02951 63521, [email protected]