Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen föreslår att personaldimensioneringen inom tjänsterna för äldre ska träda i kraft gradvis 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.57
Pressmeddelande

I en proposition av regeringen som överlämnades till riksdagen i dag den 17 november föreslås det att personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre ska träda i kraft gradvis. Det föreslås att minimidimensioneringen ska vara 0,65 anställda per klient från den 1 april 2023 och 0,7 anställda per klient från den 1 december 2023. 

Det gradvisa ikraftträdandet innebär inga ändringar i den finansiering som beviljas till välfärdsområdena för att genomföra dimensioneringen, eftersom avsikten är att välfärdsområdena ska kunna vidta åtgärder för att förbättra tillgången till arbetskraft. Nivån på finansieringen höjs med 128 miljoner euro år 2023. 

Sammanlagt 37 utlåtanden gavs om utkastet till regeringspropositionen. Syftet med förslaget ansågs i princip vara bra med tanke på den nuvarande personalsituationen. En del remissinstanser ansåg dock att tidsramen för den föreslagna minimidimensioneringen är för snäv, medan en del ansåg att dimensioneringen borde träda i kraft snabbare. I flera utlåtanden konstaterade man att det också krävs andra åtgärder för att säkerställa att det finn tillräcklig personal och tillgång till arbetskraft. 

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 549
E-postadresserna har formen [email protected]

 
Tillbaka till toppen