Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen föreslår en särskild ersättning för samjoursenheterna vid sjukhusen i Kemi och Nyslott

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2023 11.45 | Publicerad på svenska 3.2.2023 kl. 13.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att staten ska ha möjlighet att bevilja en särskild ersättning för de extra kostnader som upprätthållandet av två samjoursenheter med jour dygnet runt orsakar Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden.

Den kompletterande propositionen hänför sig till den regeringsproposition som nu behandlas i riksdagen och som gäller förslaget om att det ska bli möjligt att fortsätta utan tidsfrist med enheterna med samjour dygnet runt vid sjukhusen i Kemi och Nyslott. 

Staten ersätter de extra kostnaderna förutsatt att välfärdsområdena kan uppvisa att upprätthållandet av två samjoursenheter dygnet runt medför större kostnader jämfört med om välfärdsområdet genomförde samma funktioner vid bara en samjoursenhet.

Beloppet av den särskilda ersättningen får dock inte överstiga 20 procent av hela välfärdsområdets omkostnader för samjour dygnet runt, efter att inkomsterna av verksamheten dragits av.

Bestämmelserna om ersättningarna ska tillämpas första gången på de kostnader som uppkommer för år 2024.

Administrationen av ersättningarna ska skötas av justitieministeriet. Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden ska årligen lämna en redogörelse till finansministeriet med de uppgifter som behövs för bestämmandet av ersättningen.

Närmare bestämmelser om grunderna för ersättning av kostnader, välfärdsområdets redogörelse, de uppgifter om verksamheten och ekonomin som ska lämnas och om förfarandena i anslutning till beviljande av ersättning får utfärdas genom förordning av Statsrådet.

Den ersättning som avses i regeringspropositionen minskar inte finansieringen för de andra välfärdsområdena, och de ersättningar som betalas ska ingå som separat finansiering i planen för de offentliga finanserna. 

Ytterligare information

Merituuli Mähkä, regeringsråd
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd
[email protected]

 
Tillbaka till toppen