Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förslaget att förlänga väntetiderna till icke-brådskande vård 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 17.29
Pressmeddelande

I regeringens proposition föreslås det att maximitiden för att få icke-brådskande vård, dvs. vårdgarantin, ska återinföra väntetiden på 3 månader inom den öppna sjukvården och väntetiden på 6 månader inom den öppna mun- och tandvården. Ändringarna gäller personer som fyllt 23 år. Tidsfristen för utlåtandena är den 9 augusti 2024 kl. 16.15.

Utöver väntetiderna till icke-brådskande vård föreslås det också att väntetiderna till uppföljningsbesök hos läkare, tandläkare och specialisttandläkare ska förlängas. Det är dock meningen att man alltid ska få vård inom en skälig tid. Det föreslås inga ändringar i den vårdgaranti som gäller de öppenvårdstjänster inom den icke-brådskande primärvården där väntetiden för närvarande får vara högst 3 månader.

I fråga om barn och unga under 23 år kvarstår i sin helhet de vårdgarantier som nu gäller för icke-brådskande primärvård. På det sättet garanterar man snabb vård för barn och unga i de åldersfaser då det är särskilt viktigt att få vård snabbt med tanke på en balanserad utveckling.   

I september 2023 ändrades vårdgarantin inom den öppna sjukvården inom primärvården till 14 dygn, och inom mun- och tandvården till 4 månader. Vårdgarantin inom mun- och tandvården skärps ytterligare till 3 månader i november 2024 i enlighet med de ändringar som redan gjorts i lagstiftningen. 

Syftet med de ändringar som föreslås nu är att uppnå besparingar på minst 95 miljoner euro per år från och med år 2025. Sparmålet bygger på de anpassningsåtgärder som regeringen vill vidta för att stabilisera skuldkvoten i de offentliga finanserna. Syftet är också att se till att personalresurserna räcker till och att tjänsteanordnarna inom den offentliga hälso- och sjukvården kan planera sin verksamhet mera flexibelt med beaktande av vårdhelheten och servicesystemet. 

Ändringarna gäller den primärvård som välfärdsområdena ska ordna, studerandehälsovården för högskolestuderande, hälso- och sjukvården för fångar på primärvårdsnivå och en del av den hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som förläggningarna ordnar. 

Om föreslagen godkänns innebär det att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande ändras. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Utlåtanden om regeringspropositionen ska lämnas in 24.6–9.8.2024.

Mer information:

Suvi Lahtikankare, regeringssekreterare, tfn 0295 163 627, [email protected] (anträffbar 24–28.6, 22–25.7 och 29–31.7.2024)
Sari Raassina, medicinalråd, tfn 0295 163 346, [email protected] (anträffbar 24.6–19.7.2024)
Merja-Liisa Auero, medicinalråd, tfn 0295 163 304, [email protected] (anträffbar 24–28.6 och 5–9.8.2024)