Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet har förnyat anvisningen om användning av jod i situationer med strålningsrisk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2022 10.31
Pressmeddelande 234/2022

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat anvisningen om användning av jod i situationer med strålningsrisk. Den tidigare anvisningen gavs ut 2002. Den nya anvisningen grundar sig på Världs¬hälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om jod.

Vid kärnkraftsolyckor kan radioaktiv jod frigöras i miljön, vilket kan utgöra en strålningsrisk för sköldkörteln. Detta är mest skadligt för barn och unga i växande ålder, eftersom stora strål¬doser kan öka deras risk att få sköldkörtelcancer. Vuxna löper inte samma risk, varför personer över 40 år inte längre rekommenderas ta jodtabletter i situationer med strålningsrisk.

Den första skyddsåtgärden i situationer med strålningsrisk är att söka sig inomhus, eftersom det är det effektivaste sättet att minska exponeringen för strålning. Som sekundär stödåtgärd kan personer som är under 40 år eller gravida ta jodtabletter. Räddningsmyndigheterna skickar ut varningsmeddelanden när man ska söka skydd inomhus eller ta jodtabletter.

I anvisningen rekommenderas det att man köper hem ett förråd av jodtabletter på apoteket för personer i åldern 3–40 år. I allmänhet räcker det men en engångsdos. Biverkningar av jod är mycket ovanliga, men personer som har någon sköldkörtelsjukdom ska vara försiktiga. 

Sådana jodpreparat som lämpar sig för barn under 3 år säljs inte och finns inte att få i Finland för närvarande. Den offentliga hälso- och sjukvården skaffar jodtabletter som lämpar sig för barn under 3 år och reder ut det bästa sätten att distribuera tabletterna till barnens föräldrar och till gravida. Aktörerna inom social- och hälsovården informerar när dessa jodpreparat finns tillgängliga. 


Mer information 

Läkemedelsförsörjning: 
Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437 

Nödsituationer med strålrisk: 
Mikko Paunio, medicinalråd, tfn 0295 163 312 

Hälso- och sjukvård: 
Tapani Hämäläinen, medicinalråd, tfn 0295 163 
Vesa Jormanainen, medicinalråd, tfn 0295 163 617

Rådgivningsbyråer: 
Ritva Halila, medicinalråd, tfn 0295 163 420
Pia Suvivuo, specialsakkunnig, tfn 0295 163 517


[email protected]