Hoppa till innehåll

Organisationer inom social- och hälsovårdsområdet får närmare 362 miljoner euro för sin verksamhet 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2019 13.19
Pressmeddelande 21/2019

Social- och hälsovårdsministeriet delar ut i år sammanlagt närmare 362 miljoner euro i understöd av avkastningen av penningspelsverksamhet till organisationer. Det belopp som ska tilldelas är större än tidigare. Understöd beviljas till 887 sökande och sammanlagt 2 060 objekt.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade om understöden den 7 februari huvudsakligen utifrån det förslag som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) berett. Statsrådets finansutskott biföll utdelningsförslaget. Hela anslaget för 2019 delades nu ut i sin helhet.

År 2019 får krigsveteraner 109,9 miljoner euro av spelintäkterna. Pengarna används för krigsinvalidernas rehabilitering, öppen vård och anstaltsvård och frontveteranernas och vissa andra gruppers rehabilitering samt ersättningar allt som allt.

Av Veikkaus Ab:s avkastning används 43 procent för främjande av hälsa och social välfärd. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar allmännyttiga organisationer och stiftelser understöd för verksamhet som har som mål att främja hälsa och social välfärd, förebygga uppkomsten av problem och hjälpa människor som hamnat i problemsituationer.

Med understöden vill SHM uppmuntra organisationer att utveckla nya verksamhetsformer och förbättra handlingsberedskapen. Vid utdelningen av understöd beaktas även aktuella behov, såsom förebyggande av sexualbrott och stöd av personer som utsatts för sexualbrott.

Sammanlagt 1 144 organisationer ansökte om understöd. Antalet olika objekt, projekt eller funk-tioner var 2 774. De ansökta understöden uppgick till sammanlagt 508 miljoner euro.

År 2018 beviljade social- och hälsovårdsministeriet 353 miljoner euro i understöd till 994 sökande.

Ytterligare information

Hilppa Tervonen, beredningschef, STEA, tfn 0295 163 225
Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 577

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en oberoende statsbidragsmyndighet som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Centralen administrerar de understöd som beviljas av Veikkaus Ab:s spelavkastning. Understöden fördelas till social- och hälsoorganisationers allmännyttiga projekt som främjar hälsa och välfärd. Information om alla STEA-understöd för 2019 publiceras den 8 februari på adressen avustukset.stea.fi