Hoppa till innehåll

Vuxenutbildningsstödet, yrkesexamensstipendiet och alterneringsledigheten slopas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2024 13.28
Pressmeddelande

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om upphävandet av lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om alterneringsledighet. Det betyder att utbetalningarna av vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium och alterneringsersättning upphör.

Det är möjligt att få vuxenutbildningsstöd för studier och stödperioder som börjar senast den 31 juli 2024.  Vuxenutbildningsstöd kan sökas fram till utgången av år 2025. Om man får vuxenutbildningsstöd för närvarande kan man ansöka om stöd i en eller flera omgångar till utgången av 2025.

Yrkesexamensstipendium kan beviljas på basis av examina som avläggs före den 31 juli 2024. Yrkesexamensstipendium kan sökas inom ett år efter examina som avläggs före den 31 juli 2024. 

Alterneringsledigheter ska inledas före den 31 juli 2024. De som börjar alterneringsledigheten före 31 juli 2024 har rätt att ta ut den maximala alterneringsledigheten på 180 kalenderdagar.

Propositionen hänför sig till de sysselsättningsåtgärder som Orpos regering genomför för att minska de offentliga utgifterna och öka sysselsättningen. Genom att slopa vuxenutbildningsstödet kan sysselsättningen ökas med 10 000 årsverken.

Lagen om upphävandet av lagen om vuxenutbildningsförmåner träder i kraft den 1 juni 2024. Lagen om upphävandet av lagen om alterneringsledighet träder i kraft den 1 augusti 2024. Det är meningen att Republikens president ska stadfästa lagarna torsdagen den 30 maj.

Mer information:

Veera Svahn, specialmedarbetare, tfn 0295 047 321, [email protected]
Liisa Siika-aho, avdelningschef, tfn 0295 163 085, [email protected]