Hoppa till innehåll

Etiska riktlinjer för konst- och kultursektorn har färdigställts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2023 15.34
Pressmeddelande
Minitser Honkonen vid bordet

Samarbetsföreningen för de riksomfattande konstnärsorganisationerna, Forum Artis, har färdigställt etiska riktlinjer för konst- och kultursektorn och överlämnat dem till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen. Ministern hade gett Forum Artis i uppdrag att utarbeta riktlinjerna.

Bakgrunden till utarbetandet av de etiska riktlinjerna är den diskussion som under de senaste åren förts inom konst- och kultursektorn om behovet av att främja etisk verksamhet. I början av 2020 ordnade ministeriet en diskussion om etik för företrädare för hela kulturfältet. Vid diskussionen ställdes också frågan om det finns behov av att inrätta ett etiskt organ för sektorn. 

Ministeriet tillsatte en utredningsperson för att utreda frågan, men efter remissbehandlingen av utredningen beslutade ministeriet att det inte ska inrättas något etiskt organ för konst- och kultursektorn, utan att arbetet får fortskrida med förebyggande åtgärder och genom ett uppdrag för aktörerna inom sektorn att utarbeta etiska riktlinjer. 

De riktlinjer som Forum Artis har tagit fram är en pilotversion som nu ska förankras inom sektorn och sedan vid behov kompletteras utifrån respons som fås. Forum Artis samlar också in mer information om problem inom sektorn och följer upp hur riktlinjerna fungerar och vilken effekt de har i praktiken.

Forum Artis anser också att det behöver satsas mer på chefs- och ledarutbildningen inom kultursektorn. För att utvärdera om de etiska riktlinjerna räcker till för att öka hänsyn till etiska aspekter inom konst- och kultursektorn eller om det behövs andra åtgärder föreslår Forum Artis en gemensam sammankomst för aktörerna inom sektorn i början av 2024. 

De etiska riktlinjerna finns på adressen www.eettinentaide.fi

Mer information: Hanna Kosonen, generalsekreterare, Forum Artis, tfn 040 528 4876
 

Kultur Petri Honkonen