Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finland har godkänt Davosdeklarationen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 8.53
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har undertecknat ett beslut genom vilket Finland godkänner Davosdeklarationen. Syftet med deklarationen är att främja och öka intresset för en god byggnadskultur samt att stärka de kulturella aspekterna i byggandet och miljöplaneringen vid sidan av ekonomin och tekniken. Davosdeklarationen offentliggjordes ursprungligen i samband med Världsekonomiskt forum 2018.

Davosdeklarationen gäller både nybyggnad och kulturarv som en del av den befintliga miljön. Deklarationen betonar betydelsen av den byggda miljöns kvalitet för välfärden, livskvaliteten och en hållbar utveckling. 

- Jag anser det viktigt att Finland är aktivt på arkitekturens område även som statlig aktör. Det är allas vår gemensamma uppgift att värna om att den byggda miljöns är hållbar samt se till att den är hälsosam och trivsam, konstaterar  forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

- I bästa fall bidrar en högklassig livsmiljö också till känslan av samhörighet. Att beakta detta anser jag vara av central betydelse inom återuppbyggnaden  efter coronapandemin. Det behövs platser och lokaler där människor kan träffas, fortsätter minister Kurvinen.  

Innehållet i Davosdeklarationen har samband med flera av målen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, bl.a. avsiktsförklaringarna som gäller förbättring av kvaliteten på byggandet och stödjande av en hållbar stadsutveckling samt en revidering av markanvändnings- och bygglagen, genomförande av det arkitekturpolitiska programmet och utarbetande av en kulturarvsstrategi. 

Deklarationen godkändes vid kulturministrarnas inofficiella möte i samband med Världsekonomiskt forum 2018, där Finland inte deltog. Det är fråga om en politisk deklaration, inte ett juridiskt bindande fördrag.

Davosdeklarationen 

Mer information: 

  • Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330 185
  • Mirva Mattila, kulturråd, tfn 0295 330 269

På andra webbplatser

Davos Declaration (Federal Department of Home Affairs/Federal Office of Culture, Switzerland)  
 

 
Tillbaka till toppen