Hoppa till innehåll

Minister Meri deltar i justitieministermöte i Tallinn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2024 15.45 | Publicerad på svenska 27.5.2024 kl. 15.46
Pressmeddelande

De nordiska och baltiska ländernas justitieministrar träffas i Tallinn tisdagen den 28 maj. Teman för mötet är bland annat ungdomsbrottslighet och brottsbekämpning. Finland representeras vid mötet av justitieminister Leena Meri.

– Det gläder mig att vi tillsammans med våra nordiska och baltiska kolleger har möjlighet att diskutera de aktuella åtgärder som vidtas i våra länder för att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet. Det är mycket nyttigt att dela med sig av erfarenheter av verkningsfull praxis och höra om nya forskningsresultat, säger justitieminister Leena Meri.

De nordiska och baltiska ländernas justitieministrar diskuterar förutom ungdomsbrottslighet även brottsbekämpning, Europadomstolens verksamhet och situationen i Ukraina.

Ministrarna bekantar sig också med rapporter om projektet Digitaliseringen och rättsstaten i Norden och Baltikum samt expertseminariet om överföring av dömda personer.

I samband med sammanträdet har minister Meri ett hälsningsmöte med Estlands justitieminister Madis Timpson.

De nordiska och baltiska ländernas justitieministermöte ordnas vartannat år. Finland står värd för nästa möte 2026.

Mer information:
Timo Karhunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 259, [email protected]
Lauri Rautio, enhetschef, tfn 0295 150 042, [email protected]