Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Revideringen av beredskapslagen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 15.18
Pressmeddelande

Statsminister Sanna Marin bjöd in riksdagens presidium och ordförandena för riksdagspartierna och riksdagsgrupperna för att diskutera revideringen av beredskapslagen i Ständerhuset i dag den 8 december.

Under ledning av justitieministeriet har det gjorts preliminära utredningar för uppdateringen av beredskapslagen som deltagarna i dagens parlamentariska möte fick bekanta sig med. Vid mötet diskuterades också behovet av att revidera beredskapslagen och om att inleda lagberedningsarbetet för reformen.

– Riksdagspartierna var eniga om behovet av att revidera beredskapslagen och sättet att genomföra reformen. Vi inleder utifrån det här en totalreform som grundar sig på en bred och modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den, och där utgångspunkten är att i lagen identifiera olika hot och störningar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– I reformarbetet deltar en parlamentarisk uppföljningsgrupp som ska dra upp de centrala riktlinjerna. Det här tycker jag är mycket viktigt, och jag hoppas på ett gott samarbete över regerings- och oppositionsgränserna i det här viktiga projektet, fortsätter ministern.

Beredskapslagen är en central del av den finländska krislagstiftningen som helhet. Den nuvarande beredskapslagen trädde i kraft 2012. I lagen föreskrivs om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden. Syftet med lagen är att under undantagsförhållanden skydda befolkningen samt trygga befolkningens försörjning och landets näringsliv, upprätthålla rättsordningen, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt trygga rikets territoriella integritet och självständighet. Revideringen av beredskapslagen och översynen av lagstiftningen inom olika områden i samband med den är en krävande lagberedningshelhet som berör nästan alla förvaltningsområden på bred front. 

Ytterligare information:
Otto Andersson, ministerns specialmedarbetare  tfn 0295 150 121, [email protected]

Anna-Maja Henriksson Sanna Marin
 
Tillbaka till toppen