Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ändring av lagen om identitetskort till riksdagen – i fortsättningen ska fingeravtryck tas av sökanden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2020 13.49
Pressmeddelande 133/2020

Lagen om identitetskort uppdateras till följd av EU:s förordning om identitetskort. Till lagen om identitetskort fogas en bestämmelse om tagande av fingeravtryck som kompletterar förordningen. Den 5 november lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om identitetskort.

Fingeravtryck ska inte tas av personer under 12 år och inte heller av personer som det inte är möjligt att ta fingeravtryck av på grund av exempelvis ett fysiskt hinder. 
I och med EU-förordningen om identitetskort kommer också identitetskortets datainnehåll och visuella form att ändras. Syftet med förordningen är att förbättra tillförlitligheten och säkerheten i fråga om EU-medborgares identitetskort.

Fingeravtryck som tagits för pass kan användas i samband med ansökan om identitetskort

Ett fingeravtryck är som biometriskt kännetecken en permanent, oföränderlig och oåterkallelig del av en individ. Biometriska kännetecken ställer särskilda krav på informationssäkerheten för att skyddet för privatlivet ska kunna säkerställas. Därför ska det i lagen om identitetskort föreskrivas om informationssäkerheten när det gäller identitetskortets chipp. Fingeravtryck och ansiktsbilder som särskilt känsliga uppgifter får avläsas av polisinrättningar och finska beskickningar som utfärdande myndigheter. Rätt att avläsa uppgifter har dessutom polisen, Gränsbevakningsväsendet samt Tullen när den fullgör uppgifter som gränskontrollmyndighet.

I Finland tas fingeravtryck av sökande redan för pass och de förs in i passregistret. Till lagen om identitetskort fogas på motsvarande sätt en bestämmelse om införande av fingeravtryck i identitetskortsregistret.  För att underlätta uträttandet av ärenden kan fingeravtryck som lämnats för pass utnyttjas i samband med ansökan om identitetskort och vice versa.

Genom att fingeravtryck införs i identitetskortsregistret skyddas inte bara innehavarens utan också andra personers rätt till sina egna personuppgifter och till en ändamålsenlig användning av dem: genom att fingeravtryck lagras i och jämförs med registret strävar man efter att förhindra missbruk av identiteter.

Lagen avses träda i kraft den 2 augusti 2021, samtidigt som EU:s förordning om identitetskort börjar tillämpas.

Ytterligare information
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen