Hoppa till innehåll

Finland och Sverige intensifierar polissamarbetet i gränsområdet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 13.09
Pressmeddelande

Avtalet mellan Finland och Sverige om polissamarbete i gränsområdet effektiviserar upprätthållandet av säkerheten i norra gränsområdet. Avsikten är att republikens president godkänner avtalet och stadfäster lagarna på fredag.

I Finland tillämpas avtalet i kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå. I Sverige gäller avtalet kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Syftet med avtalet är att effektivisera upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet samt förebyggandet och utredningen av brott i gränsområdet.

Avtalet omfattar brådskande situationer i samband med förhindrande av allvarliga brott

Avtalet gäller ett nytt slags samarbete mellan poliserna i Finland och Sverige. Tidigare har det inte funnits något bilateralt avtal om polissamarbete mellan länderna.

Avtalet innehåller bestämmelser om brådskande åtgärder efter begäran och utan begäran. 
I båda fallen kan en myndighet i den andra staten korsa gränsen och vidta åtgärder endast om det är fråga om att avvärja ett allvarligt brott som är förenat med fara som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller fysiska integritet. Sådana allvarliga brott är till exempel våldtäkt, grov misshandel och dödligt våld.

Lämnande av sådant bistånd som avses i avtalet är frivilligt. Det är inte möjligt att lämna bistånd om det till exempel inte finns någon ledig polispatrull att tillgå. Uppdragen kommer dessutom att skötas endast av polismän som frivilligt har sökt sig till utbildning som motsvarar dessa uppgifter och som på förhand har gett sitt samtycke till att sköta dem.
 
Finland och Sverige undertecknade avtalet om polissamarbete i gränsområdet 2021. Lagarna träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning.

Ytterligare information:
Hannele Taavila, polisdirektör, tfn 0295 488 568, [email protected]