Hoppa till innehåll

Finlands hela östgräns stängs

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.11.2023 16.16 | Publicerad på svenska 28.11.2023 kl. 16.44
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat stänga gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi natten mellan onsdagen och torsdagen, det vill säga from och med den 30 november 2023. I och med beslutet är alla gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland stängda till den 13 december.  Internationellt skydd kan inte sökas vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland. Beslut om detta fattades vid ett extra statsrådssammanträde den 28 november.

-  För närvarande möjliggör Ryssland instrumentalisering av människor och skickar dem till svåra vinterförhållanden vid Finlands gräns. Finland agerar beslutsamt för att sätta stopp för verksamheten, säger statsminister Petteri Orpo.

- I detta läge är det nödvändigt att stänga hela östgränsen. Genom beslutet skyddas Finlands nationella säkerhet för Rysslands hybridoperation, säger inrikesminister Mari Rantanen.

Trots tidigare begränsningar har inresa vid Finlands östra gräns fortsatt. Enligt regeringen och myndigheterna utgör instrumentaliserad inresa och hotet om att den ökar ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen.

Sedan början av augusti har nästan 1 000 tredjelandsmedborgare anlänt till Finland utan visum via gränsövergångsställena vid östgränsen. Största delen av dem har sökt asyl i Finland.

I det aktuella läget anser statsrådet att det är fråga om sådana ytterst exceptionella omständigheter som nämns i grundlagsutskottets utlåtande och där det är nödvändigt och proportionerligt att kortvarigt totalt stänga östgränsen för att stoppa denna verksamhet och begränsa de allvarliga konsekvenser som verksamheten har för den nationella säkerheten och den allmänna ordningen. 

Internationellt skydd kan inte längre sökas vid östgränsen

Från och med den 30 november 2023 kan internationellt skydd inte längre sökas vid gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland. Vid Finlands yttre gränser är det möjligt att söka internationellt skydd endast vid de gränsövergångsställen inom luft- och sjötrafiken som är öppna.

Även finska medborgare ska använda de gränsövergångsställen inom luft- och sjötrafiken som är öppna.

Beslutet grundar sig på gränsbevakningslagen

Enligt 16 § i gränsbevakningslagen kan statsrådet besluta att ett gränsövergångsställe ska stängas för viss tid eller tills vidare, om stängningen är nödvändig för att avvärja ett allvarligt hot som riktas mot den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller folkhälsan. Dessutom kan statsrådet koncentrera mottagandet av ansökningar om internationellt skydd till ett eller några gränsövergångsställen.

Regeringen och myndigheterna följer läget vid östgränsen noggrant. Finland tryggar sin egen gränssäkerhet, den allmänna ordningen och den nationella säkerheten.