Hoppa till innehåll

Förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd ska skärpas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 12.58
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att bereda skärpningar av förutsättningarna för permanent uppehållstillstånd i enlighet med regeringsprogrammet. En regeringsproposition om detta kommer att överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2025.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att uppmuntra dem som flyttat till landet att följa det finländska samhällets regler, arbeta och lära sig språket. En förutsättning för permanent uppehållstillstånd är en lyckad integration.  

Målet är att den boendetid som krävs för permanent uppehållstillstånd ska förlängas till sex år. För närvarande är boendetidsvillkoret fyra år. 

I fortsättningen ska det för permanent tillstånd också krävas kunskaper i finska eller svenska som visas genom språkprov. Dessutom krävs en två års oavbruten tid i arbetslivet som omfattar endast ytterst korta perioder då personen använt utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd. Även kravet på oförvitlighet skärps.

Dessutom ska sökandens identitet kunna styrkas. Det förutsätts att sökanden aktivt bidrar till utredningen av sin identitet. 

 I enlighet med regeringsprogrammet kan man avvika från boendetidsvillkoret på sex år om sökanden uppfyller vissa villkor. Permanent uppehållstillstånd kan beviljas redan efter fyra års boendetid om sökanden har en årsinkomst på minst 40 000 euro eller en högre högskoleexamen som avlagts eller erkänts i Finland och två års tid i arbetslivet som omfattar endast ytterst korta perioder då personen använt utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd.

Man kan avvika från boendetidsvillkoret på sex år också om sökanden har särskilt goda kunskaper i finska eller svenska som visats genom språkprov samt tre års oavbruten tid i arbetslivet. Sökanden får inte ha använt utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd annat än kortvarigt. 
 
Ytterligare information:

Harri Sivula, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Pekka Lindroos, specialsakkunnig, [email protected] 
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram