Hoppa till innehåll

Inreserestriktionerna fortsätter till den 12 januari

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2020 14.20 | Publicerad på svenska 10.12.2020 kl. 17.13
Pressmeddelande 156/2020
Bild där det står corona och beslut.

Statsrådet beslutade den 10 december att inreserestriktionerna fortsätter fram till den 12 januari 2021. Coronaepidemin fortsätter att tillta tydligt världen över och antalet smittfall ökar i de flesta länder. Även om antalet nya fall i Finland började öka på hösten efter det lugna läget under sommaren, har skillnaden mellan epidemiläget i Finland och i många andra länder ökat kraftigt under den senaste tiden. Det är således inte motiverat att lätta på begränsningarna innan de kompenserande åtgärder som är under beredning finns att tillgå i tillräcklig utsträckning.

I beslutet tillämpas gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dagarna. Detta gäller Schengenländerna, de EU-länder som inte hör till Schengenområdet och Förenade kungariket.

Små ändringar i gränskontrollen vid de inre gränserna

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och Schengenländer. Inreserestriktionerna i trafiken över de inre gränserna gäller i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, med undantag för fritidsbåttrafiken.

Den dagliga trafiken mellan gränsorterna vid landgränserna mellan Finland och Sverige är dock möjlig,  likaså pendlingstrafik eller trafik på grund av andra nödvändiga skäl mellan gränsorterna vid Finlands och Norges landgräns. Från Sverige och Estland kan man dessutom pendla till arbete i Finland utan att det krävs karantän i 10 dygn på eget initiativ.

När det gäller trafiken över de inre gränserna ändras beslutet av den 19 november 2020 så att det är tillåtet att längs isen passera den inre gränsen på gränsälvarna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge utan att ta i land på en annan stats territorium. Dessutom kan invånare i gränsorterna och samer passera landgränsen (inklusive sjöar) mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge och gränsälvarna också annanstans än vid gränsövergångsställena. Den ovannämnda rätten ger dock inte rätt att passera gränsen med motordrivna fordon, med undantag för terrängfordon. Ändringarna träder i kraft den 14 december 2020.

Vid de inre gränserna möjliggör inreserestriktionerna, bortsett från de undantag som nämns ovan, endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor på grund av andra nödvändiga skäl. De som anländer till landet rekommenderas att hålla sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna ändras inte

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och länder som inte hör till Schengenområdet. Beslutet av den 19 november 2020 förblir oförändrat och begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 12 januari 2021. Inreserestriktionerna har redan tidigare avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand i fråga om invånarna i dessa länder.

Inga ändringar sker heller i fråga om att inreserestriktionerna för invånare i Kina och i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao som reser från dessa områden till Finland avvecklas först när Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt. 
Från följande europeiska länder kan man fortfarande komma till Finland på arbetsresa eller av någon annan nödvändig orsak: Andorra, Bulgarien, Cypern, Förenade kungariket, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino. Dessa länders inreserestriktioner motsvarar begränsningarna i trafiken över de inre gränserna. De som reser in i landet rekommenderas att på eget initiativ hålla sig i karantän i 10 dygn.

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas det att de som anländer till landet håller sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

Förenade kungariket lämnade EU den 1 februari 2020. Övergångsperioden upphör den 31 december 2020. Efter övergångsperioden, dvs. från och med den 1 januari 2021, tillämpas på Förenade kungarikets medborgare bestämmelserna om tredjelandsmedborgare vid gränskontroller.

Regeringen rekommenderar fortsättningsvis att man undviker onödiga resor till riskländer

Enligt grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker utlandsresor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan och beakta de karantän- och testningsrekommendationer som gäller vid återkomsten till Finland. Det rekommenderas att också de utlandsfinländare som eventuellt anländer till Finland på jullov håller sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.