Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Valtioneuvoston päätös rajaliikenteen rajoituksista 13.7. alkaen

Sisäministeriö 10.7.2020 12.45
Tiedote 79/2020
Passintarkastus.

Valtioneuvosto päätti 10. heinäkuuta valvonnan jatkamisesta sisärajoilla ja ulkorajaliikennettä koskevista rajoituksista. Maahantulon rajoituksista luovutaan sisärajoilla 13.7.2020 alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu.

Raja-arvona pidetään ensisijaisesti 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Toissijaisesti voidaan harkita sisärajavalvonnan poistamista ja maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. 

Liikenne Schengen-alueen sisällä 

Sisärajavalvonnasta luovutaan tämänhetkisen epidemiatilanteen perusteella seuraavien maiden kohdalla: Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Jo aiemmin Suomi on luopunut sisärajavalvonnasta Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan liikenteessä sekä huvialusliikenteessä. 

Rajoituksia jatketaan siltä osin, kuin ne ovat edelleen välttämättömiä tartuntatautitilanteen aiheuttaman vakavan uhan takia. Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja maahantulon rajoitukset jatkuvat edelleen Suomen ja Espanjan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Ulkorajalla rajoitukset jatkuvat tietyin poikkeuksin

Ulkorajaliikenteessä Schengen-alueeseen kuulumattomien EU-maiden sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin osalta noudatetaan sisärajaliikennettä vastaavaa arviointikriteeriä tautitapausten ilmaantuvuudessa. Tällöin valtioneuvoston päätöksen mukaan liikenne sallitaan rajoituksitta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä. 

Rajoitukset jatkuvat Suomen ja Bulgarian, Kroatian, Romanian, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Monacon välisessä liikenteessä.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 30. kesäkuuta suosituksen (ns. vihreä lista) rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta EU:n ulkopuolisten maiden (kolmannet maat) osalta. Neuvosto suosittaa, että jäsenvaltioiden olisi purettava ulkorajoilla rajoitukset koordinoidusti ja vaiheittain. Purkamisen tulisi alkaa 1.7.2020 suosituksessa lueteltujen vihreän listan maiden osalta.

Suomen ja vihreällä listalla olevien maiden välinen liikenne avataan tietyin rajoituksin, jos listalla olevan maan tartuntojen määrä on enintään 8 tapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

13. heinäkuuta alkaen Suomen ja Algerian, Australian, Etelä-Korean, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn sekä Kiinan (edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan EU:ssa) välisessä liikenteessä on sallittua näissä maissa asuvien työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla. 

Vihreän listan maiden, joiden tartuntojen lukumäärä ylittää kriteerin (Kanada, Montenegro, Marokko, Serbia) sekä muiden kolmansien maiden osalta noudatetaan nykyisiä ulkorajaliikenteen rajoituksia.

Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi lentokentillä sallitaan kauttakulkuliikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta. 

Tilannetta tarkastellaan uudelleen noin kahden viikon välein

Epidemiatilanteen niin salliessa hallitus tarkastelee rajaliikenteen rajoituksia koskevia päätöksiä uudelleen kahden viikon kuluttua ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä. 

Tällöin tarkistetaan sisärajavalvonnan palauttamista koskevaa päätöstä siten, että luovuttaisiin sisärajavalvonnasta ja rajaliikenteen rajoituksista niiden EU- ja Schengen-valtioiden osalta, joissa tartuntoja on enintään määrä, joka vastaa 13. heinäkuuta käytettyä tai tarkistettua raja-arvoa. 

Samalla sallittaisiin maahantulo rajoituksitta ulkorajoilla ns. vihreän listan maista, joiden tartuntojen ilmaantuvuusluku on enintään 8 uutta tapausta 100 000 henkilöä kohti edellisen 14 vuorokauden aikana.

Rajoituksia voidaan tarvittaessa palauttaa, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa. 

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.  

Luonnonmarjojen poimijoiden maahantulo sallitaan

Luonnonmarjojen poimijoiden maahantulo yritysten kutsuun perustuen sallittaisiin ulkorajaliikenteessä Algeriassa, Australiassa, Etelä-Koreassa, Georgiassa, Japanissa, Ruandassa, Thaimaassa, Tunisiassa, Uruguayssa ja Uudessa-Seelannissa sekä Kiinassa (edellyttäen, että vastavuoroisuus vahvistetaan EU:ssa) asuvien osalta. Poimijoiden maahantulo Thaimaasta sallitaan Suomelle aiemmin myönnetyn maakiintiön mukaan. Thaimaan viranomaiset ovat aiemmin ilmoittaneet Suomen kiintiön olevan 3000 poimijaa.
 

Tillbaka till toppen