Hoppa till innehåll

Aineettomien oikeuksien (IPR) strategian laatiminen on alkanut

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 18.6.2020 13.09
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työn aineettomien oikeuksien strategian laatimiseksi. Strategian tavoitteena on kehittää aineettomiin oikeuksiin liittyvää osaamista ja hallintoa ja tehdä nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä. Lisäksi on aloitettu selvitys aineettomien oikeuksien ja niiden käytön nykytilanteesta sekä tulevaisuuden haasteista.

Strategian laadinta perustuu hallitusohjelmaan. Strategiaa varten asetetut ohjaus- ja projektiryhmä ovat aloittaneet työnsä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusammattilainen Kaisa Olkkonen ja varapuheenjohtajana teollisuusneuvos Mikko Huuskonen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ohjausryhmässä ovat seuraavat jäsenet: Minna Aalto-Setälä (Keskuskauppakamari), Kai Erlund (Quuppa Oy), Anna Haapanen (Dittmar & Indrenius),  Jorma Hanski (Patentti- ja rekisterihallitus), Kari-Pekka (KooPee) Hiltunen (Neogames Finland ry), Tuula Jusélius (Secto Design), Teija Kopio (Fiskars Oyj Abp), Tuomas Mylly (Turun yliopisto), Albert Mäkelä (Suomen Yrittäjät), Katri Sipilä (Katri Sipilä Consulting Oy), Riikka Tähtivuori (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja Jorma Waldén (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Projektiryhmä toimii ohjausryhmän tukena, ja siinä on edustus työ- ja elinkeinoministeriöstä ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmien toimikausi kestää 31.3.2023 saakka.

Selvitys antaa taustatietoa strategian laadinnalle

Strategian taustaksi laaditaan selvitys aineettomien oikeuksien nykytilasta, tulevaisuuden haasteista ja keskeisistä muutostarpeista. Selvityshankkeen toteuttavat Forefront Oy, VTT (alihankkija), KPMG Oy (alihankkija), Spillover Economics Oy (alihankkija). Selvityksessä tarkastellaan seuraavia osa-alueita:

  • Aineettomien oikeuksien osaaminen ja yritykset
  • Aineettomien oikeuksien osaaminen ja kansalaiset sekä hallinto
  • Aineettomien oikeuksien järjestelmän muutoshaasteet lähitulevaisuudessa
  • Tietokoneohjelmien ja tietokantojen asema ja merkitys korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten innovaatio- ja keksintötoiminnassa
  • Teollisoikeuksien arvon määrittely kansantalouden näkökulmasta
  • Katsaus alan lainsäädännön kehittämistarpeeseen

Aineettomat oikeudet suojaavat aineetonta omaisuutta eli keksintöjä, teoksia ja töitä. Aineeton omaisuus (IP eli Intellectual Property) on omaisuutta, joka ei ole fyysistä tai konkreettista. Se voi olla esimerkiksi tekninen keksintö tai menetelmä, tuotteen muoto tai brändi. Keskeisiä aineettomia oikeuksia (IPR eli Intellectual Property Right) ovat tekijänoikeus, mallioikeus, tavaramerkki, patentti ja hyödyllisyysmalli (pikkupatentti).

Lisätiedot:

ohjausryhmän puheenjohtaja Kaisa Olkkonen, p. 040 579 5216
projektiryhmän puheenjohtaja, ohjausryhmän sihteeri, hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, TEM, p. 029 504 7110