Hoppa till innehåll

Arbetsminister Satonen på ILO:s arbetskonferens den 5–7 juni 2024

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2024 9.46
Pressmeddelande
Kuvassa on kansainvälisen työjärjestön (ILO) logo.

Internationella arbetsorganisationens (ILO) arbetskonferens hålls i Genève den 3–14 juni 2024. På dagordningen står bland annat skydd av arbetstagare mot biologiska riskfaktorer, diskussion om det strategiska målet för principerna och rättigheterna i arbetslivet samt anständigt arbete och omsorgsekonomi.

Arbetsminister Arto Satonen deltar i mötet den 5-7 juni och håller ett anförande i konferensens plenum.

Den årliga arbetskonferensen är ILO:s högsta beslutande organ som beslutar om godkännande av konventioner och rekommendationer och väljer ILO:s förvaltningsråd för 2024–2027.
Under sin resa träffar Satonen ILO:s generaldirektör Gilbert F. Houngbo. Arbetsministern ska överlämna Finlands ratifikationsinstrument om konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet till generaldirektören. 

I samband med konferensen ingår i programmet också möten bland annat med ILO:s vice generaldirektör Celeste Drake, biträdande generaldirektör Mia Seppo, som ansvarar för sysselsättning och social trygghet, och direktör för normavdelningen Corinne Vargha. Satonen träffar också andra ledare för ILO, World Economic Forum (WEF), Världsbanken och Världshandelsorganisationen (WTO).

Direktör Vargha ansvarar för ILO:s övervakningssystem, som Finland har förbundit sig till. Syftet med mötet mellan Satonen och Vargha är att allmänt diskutera ILO:s övervakningssystem. Vid mötet belyser Satonen bakgrunden till och beredningen av den nya lagstiftningen om arbetsfred, som ILO också har skrivit om till Finland. Finlands svar har lämnats till direktören för ILO:s normavdelning.

Mer information:

Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7330
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8938
Antti Närhinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7002 (anständigt arbete och omsorgsekonomi)