Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

INKA-programmet har stärkt städernas roll i företagens innovationsverksamhet

Arbets- och näringsministeriet
29.11.2017 9.13
Pressmeddelande

Städerna kan bättre än tidigare utnyttja sina stora investeringar som utvecklingsplattform för innovationer. Företagen får referenser för sina nya produkter och tjänster, och därigenom öppnas även nya exportmöjligheter för företagen.

I programmet Innovativa städer (INKA) har t.ex. demonstrations- och testplattformar för ny teknik och nya tjänster fungerat som utvecklingsplattformar. Utveckling och pilotförsök har i programmet genomförts i genuina utvecklingsmiljöer som ett samarbete mellan användare, företag, högskolor och städer.

Programmet har tagit innovationsverksamheten närmare städernas dagliga utvecklingsarbete. Det har främjat samarbetet inom innovationsverksamhet mellan markanvändningen, tekniska väsendet, upphandlingsväsendet och näringslivsväsendet i städerna. Just dessa delområden behövs vid utvecklandet av städernas livskraft i framtiden. 

Städernas roll som utvecklare av innovationsmiljöer är betydande. I fortsättningen behövs nationella åtgärder och finansiering för att stärka städernas innovationsverksamhet och samarbetet kring den. Det bör också satsas på utveckling av kompetensen inom städernas innovationsverksamhet. Konkurrens utgör en drivkraft för städerna, men i stället för en programstruktur bör det i fortsättningen fästas vikt vid bättre strategisk samordning och aktiv dialog mellan olika aktörer.

De innovationspolitiska mål som satts för programmet betraktas fortfarande som relevanta. Den största utmaningen, i synnerhet i den inledande fasen av programmet, har varit att hitta en lämplig finansierings- och verksamhetsmodell som stöder beredningen av projekten. Innovationsfinansieringsverket Tekes har varit med som partner och delfinansierat samarbete mellan olika aktörer samt projekt som genomförts av företag, högskolor och städer. Experter från Tekes har även bidragit med både inhemska och internationella synvinklar och därmed varit till hjälp för städerna i genomförandet av projekten.

Dessa observationer framgår av den slutliga utvärdering av INKA-programmet som arbets- och näringsministeriet beställt av Gaia Consulting Oy. Det är inte fråga om en traditionell effektutvärdering, utan en framtidsorienterad analys av programmets verksamhetsmodeller. Utvärderingen används vid skapandet av nya partnerskapsmodeller och genomförandet av innovationspolitik baserad på utveckling av ekosystem.

INKA-programmet inleddes 2014 som en del av politiken för utveckling av innovationskluster och som en del av förfarandet med tillväxtavtal mellan staten och städer. De tolv största stadsregionerna har deltagit i genomförandet av programmet. För genomförandet av programmet har staten reserverat särskilda anslag, som Innovationsfinansieringsverket Tekes har haft förvaltningsansvaret för. Programmet avslutas före årsskiftet.

Mer information om programmet (på finska)

Utvärderingsrapporten (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Mika Pikkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3622
Markku Koponen, Team Finland-samordnare, NTM-centralen i Norra Savolax, tfn 029 501 6026

 
Tillbaka till toppen