Hoppa till innehåll

Marja-Riitta Pihlman utnämnd till avdelningschef för avdelningen för regioner och tillväxttjänster

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.12.2017 13.39 | Publicerad på svenska 7.12.2017 kl. 15.30
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 7 december 2017 politices magister Marja-Riitta Pihlman till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och tillväxttjänster för en tid av fem år från den 1 januari 2018 till den 31 december 2022.

Sedan februari 2017 har Pihlman i egenskap av ställföreträdande avdelningschef lett företags- och regionavdelningen vid arbets- och näringsministeriet. Vid arbets- och näringsministeriet har hon tidigare arbetat som industriråd och gruppchef 2008–2017 och i sakkunniguppgifter 1999–2007. Tidigare har hon också arbetat bl.a. som biträdande byrådirektör vid Helsingfors arbetskraftsbyrå.

Som Pihlmans meriter betraktades hennes långa och mångsidiga ledarerfarenhet och expertis inom uppgiftsområdet i fråga. Tack vare sin arbetserfarenhet har hon en mångsidig och ingående kännedom om styrning och utveckling, strukturfonds- och sammanhållningspolitiken samt tillväxtpolitiken och dess servicesystem. Hennes erfarenhet gör också att hon har en god helhetsbild av vilka reformbehov det finns. Pihlman konstaterades också ha utmärkt kännedom om olika förvaltningsområden och nätverk med anknytning till uppgiftsområdet.

Avdelningen för regioner och tillväxttjänster ansvarar för region- och sammanhållningspolitiken, strukturfondsfrågorna, styrningen av tillväxttjänsterna samt reformeringen och kommersialiseringen av den offentliga serviceproduktionen, inklusive digitaliseringen, inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde. Avdelningens grundläggande uppgift är att knyta landskapen och den serviceproduktion som dessa ansvarar för samman med genomförandet av tillväxtpolitiken. Avdelningen har också uppgifter som anknyter till främjandet av integrationen av invandrare.

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för regioner och tillväxttjänster söktes av 21 personer.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7400
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0221