Hoppa till innehåll

Miljöministeriet stöder 14 projekt som främjar den gröna omställningen inom den byggda miljön – 1,5 miljoner i projektmedel återstår att dela ut fram till den 3 mars

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2023 12.32
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat en miljon euro i statsunderstöd till 14 projekt för klimatinsatser inom den byggda miljön. Finansieringen har beviljats ur EU:s facilitet för återhämtning under den tredje ansökningsomgången inom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö.

De projekt som inleds producerar information och verktyg för att minska utsläppen i synnerhet för planerare, husbolag, planläggare, disponenter och byggare. Forskare och de som beräknar effekterna av utsläppen kan utnyttja resultaten. Temaområdena för de projekt som får understöd inom ramen för programmet utvidgas till byggande på gårdar, planläggning och utbildning. Fler utvecklingsprojekt och mer forskning är också på kommande i fråga om energi, naturmaterial, återanvändning av material och beräkning av klimateffekter.

​​​​​​​"Det är möjligt att minska utsläppen från den byggda miljön genom många olika lösningar. Mångfalden av möjligheter återspeglas väl i temana för de projekt som nu inleds. Vi fick återigen nya perspektiv och aktörer med i klimatinsatserna inom den byggda miljön”, gläder sig programmets projektkoordinator Maija Stenvall från miljöministeriet.

Projekten som beviljades understöd i miljöministeriets tredje ansökningsomgång

 
Understödstagare, projektets namn, understödssumma och projektets sammanlagda budget

 • Combient Oy: Circularity Development Program for Technical Building Products,  75 013euro, 209 613 euro
 • Deep Scan Tech Oy: sunda, hållbara och resurssmarta byggnader med 3D-skanning, 44 772 euro, 111 930 euro
 • EcoUp Oyj: Ekologiskt gårdssavsnitt i parker, 79 120 euro, 197 800 euro
 • Esbo stad:  Lösningar för utveckling av koldioxidsnåla förorter genom grannsamarbete (TYKKI), 44 816 euro, 112 039 euro  
 • IAH arkkitehtuuritoimisto: Klimatsmart småhuskoncept som baserar sig på cirkulär ekonomi, 11 700 euro, 29 250 euro
 • Isännöintiliiton Palvelu Oy: Hjälp för grön omställning till disponenterna – handledning i konkurrensutsättning av energirenoveringar och energieffektivitetsåtgärder samt för en smart robot som främjar utsläppsfrihet och beslutsfattande i husbolaget, 140 000 euro, 350 000 euro
 • Villmanstrand stad: Utveckling av bedömningen av klimat- och energikonsekvenser i planläggningen av Villmanstrand - mot en hållbar stad, 78 935 euro, 197 337 euro
 • Lehto Group: Utveckling av verksamhetsmodeller som förbättrar energieffektiviteten på nybyggen, 50 000 euro,125 000 euro
 • Rakennustieto Oy: Databaserad cirkulär ekonomi – digitala återvinningsmöjligheter för byggprodukter, 29 500 euro, 73 750 euro
 • Rakennustieto Oy: RT-utsläppsberäkning för koldioxidsnålt byggande, 46 224 euro, 115 560 euro
 • Rakentamisen Laatu RALA ry: Ledarskap för att skapa betydelse för koldioxidsnålt byggande, 157 115 euro, 392 788 euro
 • Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO: Införande av taxonomi i byggbranschen samt en nationell informationsresurs, 93 000 euro, 233 000 euro
 • Tammerfors universitet: Från strå till höghus – STALK, 136 800 euro, 342 000 euro
 • Ubigu Oy: Verktyg för bedömning av klimateffekter år 2, 60 000 euro, 150 000 euro

Under vårens utlysningar återstår flera miljoner att dela ut för klimatinsatser inom den byggda miljön

Miljöministeriets fjärde och sista projektutlysning för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö inleddes i dag, den 6 februari och avslutas den 3 mars 2023. Sammanlagt uppgår de understöd som kan sökas till högst 1,5 miljoner euro.

Understöd kan åter sökas av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt vars syfte är att påskynda utvecklingen och införandet av koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön. Alla inhemska aktörer som har ett FO-nummer, såsom företag, kommuner och organisationer, kan ansöka om understöd.

Mer information om utlysningen ges vid en tillställning som ordnas i dag, den 6 februari och som kan följas som direkt webbsändning.

Business Finlands sista ansökningsomgång, som är avsedd för projekt inriktade på export, är i gång och pågår till och med den 14 april 2023. Stöd kan sökas till ett belopp av drygt 10 miljoner euro.

Pågående projekt presenteras i lägesrummet  

I miljöministeriets och Business Finlands tidigare ansökningsomgångar har närmare 70 projekt finansierats. Mer information om de pågående projekten finns i lägesrummet på programmets webbplats, där de projektkort som producerats beskriver projektteman, mål och aktörer. Lägesrummet kompletteras hela tiden.

Ytterligare information: 


Maija Stenvall
Projektkoordinator
tfn 0295 25 0354
[email protected]
 
Genom programmet för en koldioxidsnål byggd miljö görs under de närmaste åren en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Programmet genomförs av miljöministeriet och Business Finland. Business Finland beviljar finansiering särskilt till projekt som främjar export, och miljöministeriet för nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Finansieringen av programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility). Utöver projektfinansiering erbjuder programmet en plattform för ett brett samarbete och utbyte av bästa exempel mellan olika aktörer.

​​​​​​​