Hoppa till innehåll

Ungas deltagande i beslutsfattande som gäller klimat och natur stärks genom en ny klimat- och naturgrupp för unga

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.2.2023 12.21
Pressmeddelande

Vid statsrådets kansli inrättas en ny klimat- och naturgrupp för unga. Gruppen har till uppgift att stöda ministerierna då det gäller att planera och genomföra ungas deltagande, och att bedöma effekterna av deltagandet. Syftet är att förvissa sig om att olika politiska åtgärder är rättvisa ur kommande generationers perspektiv.

”Huruvida vi lyckas stoppa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är av enorm betydelse för ungdomarna,  som lever längst med de beslut vi nu fattar.  De unga har haft en central roll i att klimat- och naturfrågor nu står i centrum för politiken. Ungdomarna har också mycket att ge när det gäller att utveckla lösningar, och den här nya sakkunskapen om hållbarhetskrisens olika dimensioner måste tas i bruk i större utsträckning”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Gruppens uppgift är att föra fram nya och framväxande aspekter och lösningar som kunskapsunderlag för beslutsfattandet. Gruppen som ska verka som undersektion till gruppen De ungas agenda 2030 kommer också att ordna ett klimat- och naturtoppmöte för ungdomar vartannat år.  Syftet med mötet är att göra det möjligt för unga och barn att i större utsträckning delta i beslutsfattande som gäller deras framtid.

Sakkunniga i ålder 18–25 år kan ansöka om att bli medlemmar i gruppen – medlemsansökan pågår till den 8 mars

Till medlemmar i klimat- och naturgruppen för unga söks sakkunniga i åldern 18–25 år som via studier eller hobbyer har intresse för eller kunskap om klimat- och naturfrågor ur olika synvinklar. Du som till exempel är sakkunnig inom energilösningar, naturbaserade lösningar, byggande, grön mobilitet, miljöekonomi, skogsbranschen, cirkulär ekonomi, bilbranschen, juridik, miljöfostran, kommunikation och evenemangsarrangemang kan ansöka om medlemskap.

Till gruppen väljs högst 14 medlemmar, och gruppens mandatperiod är två år. Ansökan om medlemskap i gruppen öppnas fredagen den 17 februari och ansökningstiden går ut den 8 mars.  För valet av medlemmar svarar Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf i samarbete med miljöministeriet och statsrådets kansli. Statsminister Sanna Marin utnämner gruppen i mars.

Mer information:

Taru Savolainen
Ledande sakkunnig
Statsrådets kansli
tfn 0295 160 304
[email protected]

Heta Heiskanen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 380
[email protected]

Sara Nyman
Klimatpolitisk expert 
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians
tfn 040 7314818
[email protected]

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050414 1682
[email protected]

Maria Ohisalo Sanna Marin